Üniversitemizde TÜBİTAK Sunumları

Üniversitemizde, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu’nun konuşmacı olduğu Akademik AR-GE Destekleri Sunumu ve TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın konuşmacı olduğu TÜBİTAK Proje Başvurusu Hazırlarken ve Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar Sunumları düzenlendi. Yapılan sunumlara akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu Akademik AR-GE Destekleri Sunumu’nda şunları söyledi: “TÜBİTAK olarak 3 başlıkta destek veriyoruz. Bunlardan bir tanesi akademik AR-GE desteği. Ağırlık olarak üniversite ve özel sektörde temel araştırmaya yönelik destek. Bu desteklerimiz AR-GE, Araştırma Destek Programları Başkanlığı bünyesinde gerçekleşmektedir. Bir diğeri teknolojiye yönelik özel sektörde verdiğimiz destekler. Ürün iyileştirme, ürün geliştirme, ürün portföyünü arttırma gibi özel sektöre verdiğimiz desteklerdir. Türkiye’de bilimi toplum geneline yayabilmek için bu geniş kesimde bilinç kazandırmak, farkındalık oluşturmak için bilim ve toplum dairelerimizce çeşitli etkinliklerimiz yapılmaktadır. Çıkan ‘Bilim Teknik’, ‘Meraklı Minik’ ,‘Bilim Çocuk’ , ‘Popüler Bilim’ kitap ve dergileri bu kapsamda ele alınabilir.”

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu yaptığı sunumlarda TÜBİTAK’ın görevleri, TÜBİTAK Başbakanlık ve Enstitüleri, AR-GE harcamalarının GSYİH’ya oranı, ulusal yenilik sistemi 2023 yılı hedefleri, illere göre projelerin bütçe dağılımı, verilen bilimsel destek alanları hakkında bilgiler vererek ARDEB’in 8 destek programı olan üniversitelerin araştırma proje potansiyelinin geliştirilmesine yönelik destek programı, bilimsel araştırma projelerini destekleme programı, hızlı destek programı, öncelikli alanlar AR-GE projelerini destekleme programı, ulusal yeni fikirler ve ürünler araştırma destek programı, kamu kurumları araştırma ve geliştirme programı, başlangıç AR-GE projeleri destekleme programı, kariyer geliştirme programı, proje performans ölçümü, burs limitleri, gözlemci panelist uygulaması, proje değerlendirme süreci, değerlendirme kriterleri, en fazla destek alan üniversiteler, veri tabanları ve arayüzler, çıktılar ve logo programı konularında bilgiler verdi.

TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptığı sunumda şunları söyledi: “Proje işi bir ekip işidir. Hem yazımı hem uygulaması bir kişinin üstesinden gelebileceği bir süreç değildir. Ekip eğer iyi bir şekilde kurgulanmışsa birinci basamağı geçmiş oluruz. Projenin belli basamakları vardır. Proje döngüsü denir. Bunun için en önemli şey yerdir. Bir projeniz varsa yeriniz yoksa olmaz. Yer, mekân, üniversite, araştırma kurulu, özel şirket gibi projenin bir zamanı olacak başlangıcı ve bitişi olmalıdır. Ucu açık bir proje olmaz. Bütçesi olacak her programın kendine ait belirli bütçesi olacak aynı zamanda bir amaca ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere ekibin bir araya gelmesiyle planlanmış bir faaliyetler bütünüdür proje. Bunları iyi bir şekilde kurgulamışsanız, fikir olarak sizde oluşmuşsa iyi bir proje yazarı durumundasınız demektir.

Niçin proje yapmalıyız? Niçin bunlara başvurmalıyız? Bunlar önemli ve birçok faydası var. Topluma, ekonomiye katkısı, bir ekiple çalışmayı kazandırması, heyecan vermesi AR-GE personel yetiştirmesi, bunlar yaygın aradığımız faktörlerdir. Proje araştırmacıları olgunlaştırıyor, heveslendiriyor. Israrcı olmak gerekir.

Üniversitelerin birinci önceliği öğrenci yetiştirmektedir. İkinci önceliği de AR-GE potansiyelidir. Üçüncü önceliği ise bunu firmalarla şirketlerle toplumlarla birleştirmelidir. Bu üçü bir sayaçtır, hiç birbirinden kopmazlar. Maaşa bağlanacaktır, bundan sonra o yüzden sürekli üretme pozisyonuna girmemiz gerekiyor, rahat bir şekilde yaşamak istiyorsak.

Projenin özgün değeri anlaşılmaz gibi gözükmemesi çok önemlidir. Kendine özgün bir nitelik taşıması ve nitelikleri bakımından benzerlerinden üstün olması farklılığını göstermek gerekir. Yani projede özgün hususların açıklanması gerekir. Projenin kurgulanması çok önemli bu özgünlükte burada gelişiyor. Yöntem bölümü iyi bir şekilde kurgulanması gerekiyor. Proje yönetimi, ekip ve araştırma. Yönetimle ekip karıştırılıyor. Yönetimden kasıt, projenin nasıl kurgulandığıyla ve risk analizlerinin nasıl yapıldığıyla ilgili. Proje ekibi de alanla ilgisi olması gerekiyor. Proje neyle ilgiliyse araştırmacılarında ona göre seçilmesi gerekiyor. Yaygın etki/katma değer bölümü. Niçin proje yapmalıyıza ait çıktılar burada arz ediliyor. Ekonomiye ve bilimsel birikime bilgi sağlaması gerekiyor yazılan projenin. Bu dört kriterde hemen hemen bütün projelerde aranan kriterlerdir.

Proje sunmak ve yürütmek bir eğitim ve tecrübe gerektirmektedir. Önce küçük bütçeli ve kısa süreli projelerle başlanabilir. Reddedilen ortak hakem raporu doğrultusunda revize edip tekrar gönderin ve asla duygusal davranmayın. Proje öneriniz TÜBİTAK’ta değerlendirme aşamasındaysa, üniversitenizin BAP birimine veya hiçbir kuruma aynı projeyle başvuru yapmayınız.

Proje başvurusu yaparken şunlara dikkat edin: Elektronik başvuru çıktısı, ARBİS (Araştırma Bilgi Sistemi), T.C. sınırları içerisinde ikamet, elektronik ve basılı kopyaların TÜBİTAK’a iletilmesi. Başvuru aşamaları şu iki şekilde oluyor; çevrimiçi başvuru sisteminden başvuru yapılması, basılı gönderilmesi gereken evrakların gönderilmesi

Daha sonra hak sahipliği beyan formunun tüm proje ekibi tarafından imzalanması gerekmektedir. Feragat formunu reddedilen bir projeyi tekrar sunarken projeden çıkan kişilerin imzalaması gerekir. TÜBİTAK’ın sayfasında doldurulması zorunlu alanları doldurulması gerekiyor. Sayfadaki bilgileri okursanız iade gerekçenizin yazıldığını göreceksiniz.  Projenin Etik Kurul Belgesini onaylatıp alması gerekir. Proje değerlendirme süreci şu şekilde işliyor; Çevrimiçi başvuru – ARDEB -  Ön inceleme (Biçimsel) – Araştırma grubu inceleme – Panel süreci – Kabul.”

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 30 Kasım 2015, Pazartesi / 1892 defa okundu.

Etiketler : DPU, TÜBİTAK Sunumları,

Bu Kategorideki Diğer Haberler