Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Resmi Gazete’de Çıkan Yönetmeliği İle Açıldı ve Çalışmalarına Başladı.

Afet ve kaza risklerinin ortadan kaldırılması, topluma ve çevreye verebileceği olası zararlarının azaltılması ve bu sayede toplumun can ve mal güvenliğinin sağlanmasına katkı verilmesi misyonuyla kurulan merkezde afet ve acil durum yönetim sürecinin temel aşamaları olan oluşum, risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme konularında kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Deprem, heyelan, kaya düşmesi, volkanik patlamalar ve tusunami, çığ, sel, hava kirliliği, asit yağmurları, orman yangınları, sert rüzgârlar, kuraklık, kara kazaları, su kazaları, kimyasal biyolojik radyoaktif - nükleer kaza ve saldırılar, maden kazaları, ulaşım kazaları, sanayi ve iş kazaları, yangın, salgın - bulaşıcı hastalıklar, göçler, savaşlar gibi temel afet ve kaza alanlarında faaliyet gösterecek merkezde bu afet ve kazalara karşı korunma ve müdahaleye yönelik olarak;

   -Bilimsel ve akademik çalışmaların üretilmesi ve desteklenmesi

   -Bilimsel araştırma projelerinin ve sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması, hayata geçirilmesi,

   -Tasarım, ürün ve yazılımların geliştirilmesi,

   -Kamu ve özel sektör firmalarına sertifikalı eğitim programları ile hizmet verilmesi,

   -Toplum bilinçlendirme eğitimlerinin düzenlenmesi,

   -Yine ihtiyaç durumunda kamu ve özel sektöre danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

   -Merkez bünyesinde operasyonel kabiliyeti olan afet ve acil durum yönetim ve müdahale ekiplerinin oluşturulması ve bu faaliyet ve hizmetler hayata geçirilirken AFAD, İtfaiye Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı vb kurumlarla ortak çalışılması hedeflenmektedir.

Rektörlüğümüzün ciddi desteği ve öğretim elemanlarımızın katkı ve katılımlarıyla ile kurulan merkezde farklı fakülte ve disiplinlerde görev yapan 45 öğretim elamanı bulunmakta.  Böylelikle merkez sayesinde afet yönetimi konusundaki bilimsel ve eğitsel çalışmaların ihtiyaç duyduğu çok disiplinli çalışma ortamı da sağlanmış oluyor.

Merkez Müdürü ve aynı zamanda DPÜ Arama Kurtarma Koruma Topluluğu (DPÜ AKUK) Danışmanımız Doç. Dr Hakan Aykul merkez fikrinin oluşmasında 12 senedir DPÜ AKUK ile yapılmış olunan eğitsel ve operasyonel çalışmaların ciddi bir temel oluşturduğunu, bu süreçte başta Rektörlüğümüz ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız olmak üzere Kütahya Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün, Afyon Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün,  Kütahya İtfaiyesi’nin ve Afyon Sağlık Müdürlüğünün ciddi desteklerini gördüklerini belirtti.

Türkiye’de afetlerde ve özellikle iş kazalarındaki ciddi can ve mal kayıplarına dikkat çeken Doç. Dr. Hakan Aykul: Ülkemizde daha güvenli bir yaşam için güvenlik kültürünün gelişmesinin gerektiğini ve bu noktada afet ve acil durum yönetimi alanında akademik düzeyde bilgi üretiminin ve bu bilginin yaygın eğitim çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerine yayılımının kritik öneme sahip olduğunu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de bu temel düşünce ve misyonla kurulduğunu belirterek merkezin Afet ve kazalardan korunma ve müdahale boyutuyla yapacağı çalışmalar ile Türkiye’de model olması ve Kütahya ya bölgeye ve Ülkemize ciddi hizmetler sunması beklenmektedir, dedi.

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 06 Nisan 2015, Pazartesi / 1838 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Doç. Dr Hakan AYKUL,

Bu Kategorideki Diğer Haberler