DPU Etkinlikler

III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM); cinsiyet adaletini merkeze alan, tek tip kadın anlayışına karşın farklılıkların kadını ve demokrasiyi zenginleştirdiğini benimseyen, kadın ve erkeğin haklara, fırsatlara ve olanaklara eşit oranda sahip olması gerektiğini savunan, demokratik mekanizmaları kullanarak kadının siyasal, sosyal ve ekonomik alanda temsil oranını arttırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin misyonu, kadın hakları ve fırsat eşitliği konularında toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasına, kadının insan haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. KADEM, kadın çalışmaları konusunda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açılarını içeren çok disiplinli, nitelikli, bilimsel makalelere yer veren, ulusal hakemli Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaktadır. KADEM’in kuruluş amaçlarına uygun olarak;  kadın konusunda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak, kadın literatüründeki mevcut eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti kongre konu başlığının altında kadın ve aile konusuna dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde 8 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Kadın ve Aile” Konulu uluslararası bir kongre gerçekleştirilecektir. Kongre, ülkemizde kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde “Kadın ve Aile” başlığında farklı bakış açıları getirilmesine alan açacaktır. Kongrede sunulacak bildirilerle; aile kurumunun durumunun tespiti ve desteklenmesine yönelik küresel fikir alışverişlerine imkân verilerek bu konudaki bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, günümüzde kadın ve ailenin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılmasına olanak sağlanması, kadın ve ailenin desteklenmesi amacıyla yürütülen politikaların ulusal ve uluslararası ölçekte müzakere edilmesi, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir. Kongreye katılım ücretsiz olup değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 500-600 kelime arasında olmalıdır. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacak, kabul edilen bildiri özetleri arasından seçilen ilk üç bildiri sahibine (çalışmalarını, istenen ölçülerde makaleye dönüştürmek şartıyla) ödül takdim edilecektir. Kongrede sunulan özgün bildirilerin KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanma olanağı bulunmaktadır. Yazarları tarafından tam metin olarak makale formatında sunulan bildiriler editöryal ve hakem değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamladıklarında kongre özel sayısında yayınlanacaktır. Kongre Tarihi:  8 Mart 2017 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 1 Ocak 2017 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 9 Ocak 2017 Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi: 20 Şubat 2017  (Tam metin en az 2500 kelimeden oluşmalıdır.) Ödüller Birincilik Ödülü: 5.000 TL İkincilik Ödülü: 3.000 TL Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL Bildiri çağrısı; kadın çalışmaları, tıp, ekonomi, iktisat, hukuk, siyaset bilimi, sağlık, güvenlik, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, kültür, sanat ve iletişim gibi disiplinlerden katılımcılara açıktır. 08 Mart 2017, Çarşamba

22nd World Petroleum Congress (Wpc)

Turkey has won the bid to host the 22nd World Petroleum Congress (WPC) in 2017, widely recognized as the `Olympics` of the oil and gas industry.  "This time – Istanbul!” was the motto for the Turkish delegation as they faced the USA with Houston, Kazakhstan with Astana and Denmark with Copenhagen in the election to host the 22nd World Petroleum Congress in 2017. In a tightly run competition, Istanbul won the right to host the prestigious Congress with 55% of the votes in the third round against its strongest rival Houston with 45%. Turkey participated the Council meeting in Calgary, where the elections were held, with students, experts, Turkish National Committee and the government delegation, including the Deputy Energy Minister of Turkey. All candidates had been conducting an extensive lobbying campaign from January 2013. They visited many of the 70 WPC member countries in person to promote their bids to host the prestigious event. As the “Olympics” of the oil and gas sector, the Congress attracts large attendances with over 6000 delegates, 500 CEOs, 50 Ministers and around 25,000 visitors for the World Petroleum Exhibition, one of the largest strategic oil and gas expos in the world. In accordance with the World Petroleum Council regulations and the Memorandum of Understanding, establishing the right of Turkey to host the 22nd World Petroleum Congress and assigning responsibilities for preparation and hosting of the Congress between the World Petroleum Council and the Turkish National Committee, was signed on April, 9th, 2014 in Ankara, Turkey. Minister of Energy and Natural Resources of Turkey, Mr. Taner Yıldız, President of World Petroleum Council, Mr. Renato Bertani and Chairman of WPC Turkish National Committee, Mr. Besim Şişman, WPC Director General, Mr. Pierce Riemer, together with participants from Turkish Petroleum (TP) attended the signature ceremony. They all presented their pleasure of Turkey’s success being selected as the next host country. 09 - 13 Temmuz 2017, Pazar

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Kongresi

Değerli Eğitim Araştırmacıları;   11 - 14 Mayıs 2017 tarihlerinde Ordu Üniversitesinde düzenlenecek olan IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinin ana teması "Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi icin Eğitim ve Eğitim Araştırmaları" olarak belirlenmiştir. Dokuzuncusunu düzenleyecek olduğumuz kongremiz Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği desteği ile gerçekleştirilecektir.   IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, aşağıda belirtilen programlar çerçevesinde yapılan araştırmaları içerecektir.     - AB Eğitim Programları - Çevre Eğitimi - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi - Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi - Değerler ve Sevgi Eğitimi - Din Eğitimi - Eğitim Felsefesi - Eğitim Politikaları - Eğitim Programları ve Öğretim - Eğitim Psikolojisi - Eğitim Sosyolojisi - Eğitim Tarihi - Eğitim Teknolojisi - Eğitim Yönetimi - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Fen Bilimleri Eğitimi - Güzel Sanatlar Eğitimi - Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme - İlköğretim - Matematik Eğitimi - Mesleki ve Teknik Eğitim - Mühendislik Eğitimi - Okul Öncesi Eğitimi - Öğretmen Yetiştirme - Özel Eğitim - Sağlık Eğitimi - Sosyal Bilimler Eğitimi - Spor Bilimleri Eğitimi - Türkçe Eğitimi - Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları - Yabancı Diller Eğitimi - Yükseköğretim   Kongremize katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 11 - 14 Mayıs 2017, Perşembe

VIII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu

Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu  Kütahya Güzel Sanatlar Derneği öncülüğünde ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yöneticiliğinde; Kütahya Valiliği, Kütahya Belediye Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi birlikteliği sürdürülmektedir. 12-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek sempozyumun bu yıl ki teması   “Müzik Teknoloji ve Medya” olarak belirlemiştir. Kütahya türkülerinin kaynak kişilerinden Hisarlı Ahmet adıyla düzenlenen sempozyum ülkemizde ve yurt dışında sürdürülebilir bir bilimsel etkinlik olma özelliğiyle dikkat çekmektedir.Sempozyumda; müzik alanı yanında, sosyoloji, eğitim, tarih vb bilim dallarından gelecek bildirilerin sunulması hedeflenmiştir. Sempozyum sürecinde konserler, atölye çalışmaları, panel, konferans, resim ve fotoğraf sergileri yer alacak, Kütahya’nın ve bölgenin sosyo-kültürel ve sosyo ekonomik yaşantısına katkıda bulunulacaktır. Sempozyum web sitesi adresimiz aşağıda belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgileri web sitemizden edinebilir, şahsımı da rahatlıkla arayabilirsiniz. www.hisas.org.tr Saygı ile selam ederiz.     12 - 14 Mayıs 2017, Cuma

Birim Etkinlikleri

3b Baskı Teknolojileri Sempozyumu (İstanbul)

2. ÜÇ BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU   (3B-BTS2017), 3-4 Nisan 2017, İstanbul, Türkiye. 2.Üç Boyutlu Baskı Teknolojileri Uluslararası Sempozyumu (3B-BTS2017); DEMOS Fuar şirketi sponsorluğu ve Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü işbirliği ve sempozyum afişinde belirtilen üniversitelerin desteği ile 3-4 Nisan 2017 de, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenecektir. Sempozyum ve Fuar birlikte organize edilmektedir. Böylece katılımcılar hem akademik hem de endüstriyel uygulamayı bir arada bulacaktır. Bu yönü ile alandaki somut uygulamalar sergilenmiş olacaktır. (3B-BTS2017) aynı adla sonraki yıllarda da düzenlenecek bir sempozyumdur.  (3B-BTS2017) Serisi, 3B yazıcı üzerine çalışan araştırmacıları ve sanayide uygulayıcıları, ticari 3B yazıcı firmalarını, 3B baskı teknolojileri üzerine gelecekteki konuları ele almak üzere bir araya getirmeyi amaçlıyor. Böylece 3-4 Nisan 2017 de düzenlenecek 2.Üç Boyutlu Baskı Teknolojileri Uluslararası Sempozyumuna  çalışmalarınızı akademik bildiri olarak gönderip katılımcılarla paylaşmaya sizleri davet ediyoruz. Aşağıda başlıklar altında verilen konular kesin sınırlı değildir, çalışma alanınız doğrultusunda genişleyebilir. Sempozyum konuları; Medikal Uygulamalarda 3B Yazıcılar; bio-malzemelerden doku ve organları 3B yazdırma, vaskülarize organların 3B yazdırılması, kişisel implant ve protezleri 3B yazdırma, protez parçalarını 3B yazdırma, cerrahi hazırlıklar için anatomik modelleri 3B yazdırma, sentetik deri ve kafatası implantları 3B yazdırma, tıpbi malzemeleri 3B yazdırma, 3B yapay kemik yazdırma, kişiye özel derialtı sensörleri 3B yazdırma, kişiye özel ilaç dozajlama, dozaj formları ve ilaç salınım profillerini 3B yazdırma ve diğer tıbbi uygulamalar ve bio-malzemeler. Program ve Kontrol Teknolojileri; kontrol programları, tasarım programları, 3B tarayıcılar, DMLS teknolojileri, SLA teknolojileri, SLS teknolojileri, FDM teknolojileri, dijital üretim teknolojileri, diğer 3B yazıcı teknolojileri. Tasarım, modelleme ve analiz; 3B yazıcı tasarımları, ekstruder tasarımı ve geliştirme, ürün geliştirme, seramik yazıcıları, yiyecek yazıcıları,  yazıcı tablası sistemleri tasarımı, 3B yazıcıların elektronik elemanları, 3B yazıcıların mekanik ve kompozit elemanları, 3B yazıcıların standart elemanları tasarım ve geliştirilmesi.  Filament ve malzeme geliştirme ve mekanik özellikleri; polimer filamentler, esnek filamentler, bio-malzemeler, yiyecek malzemeleri, metal malzemeler, kompozit malzemeler, seramik malzemeler, polimer tozlar, tekstil malzemeleri, giyecek malzemeleri, jeller, reçineler ve diğer yazıcı malzemeleri.  Uygulama alanları; medikal ve dental uygulamalar, esnek robotik sistemler, robot griper sistemleri, bina-yapı uygulamaları, mimari-maket uygulamaları, kalıp-model uygulamaları, hızlı prototipleme, görsel sanatlarda uygulamalar, tekstil ve giyecek uygulamaları, dijital fabrikalar. 3B yazıcılar üzerine diğer konular; dental uygulamalar ve dental yazıcı malzemeleri, yapı malzemeleri geliştirme, endüstriyel uygulamalar ve endüstri malzemeleri, uzay sanayiinde uygulamalar, havacılık sanayinde uygulamalar, ürün geliştirme ve üst yüzey işlemleri, maliyet analizleri, geri dönüşüm sistemleri, filament makineleri, tarama teknolojileri, tersine mühendislik uygulamaları ve diğer çalışmalar. 3B BASKI TEKNOLOJİLERİ sempozyum ve fuarı; akademisyenleri ve profesyonelleri, mühendislik, medikal, dental ve endüstriyel alanlarda uygulayıcıları çok disiplinli çalışmaya teşvik eder. (3B-BTS2017) Teorik ve uygulama alanlarındaki zorlukları belirlemek ve 3B Baskı Teknolojileri için çözümleri tartışmak ve farklı disiplinlerden ve alanlardan bilimsel ve pratik katkıları memnuniyetle paylaşmayı amaçlar. Yazarlarımızı, başka yerlerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal ve yayınlanmamış araştırma sonuçları veya en iyi uygulamalarını; (3B-BTS2017) de sunmaya davet ediyoruz. Yazarlarımızın kabul edilmiş sözlü sunumlu ve poster bildirileri sempozyum kitabında basılacaktır. DEMOS Fuarcılık, 3-4 Nisan 2017'de dördüncü 3B Baskı Teknolojileri Fuarı ile birlikte 3B baskı teknolojilerini ve uygulayıcılarını bir araya getiriyor. Sizleri 2.3B BASKI TEKNOLOJİLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (3B-BTS2017)’na gururla İstanbul’a davet etmekten dolayı çok memnunuz. Sempozyumda görüşmek dileğimizle, Sempozyum düzenleme kurulu adına Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA 03 - 04 Nisan 2017, Pazartesi

Bursa Teknik Gezi

Durmazlar Makine A.Ş. ve AB Rotech Robotlu Otomasyon Sistemleri Teknik Gezisi                 Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi'nde faaliyetlerini yürüten Simav Teknoloji Topluluğu'na kayıtlı İmalat ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri teknik gezi kapsamında Bursa’da bulunan “Durmazlar Makine A.Ş.” ve “AB Rotech Robotlu Otomasyon Sistemleri” firmalarını ziyaret ettiler. Durmazlar Makine A.Ş. ile başlayan teknik gezide Makine Mühendisi Ayberk ONAT, Metalurji ve Malzeme Mühendisi Eren GİLAN ve İş Güvenlik Uzmanı Metin KOÇİ başta iş güvenliği olmak üzere sac işleme makineleri konusunda her türlü mekanik, hidrolik, pnomatik, NC, CNC v.b. kontrollü makineler üreten Durmazlar Makine A.Ş. ‘nin üretim alanını başından sonuna kadar ayrıntılarıyla geziye katılan öğrencilere görsel ve işitsel olarak aktarmışlardır. Yetkililerin ilgisi öğrencileri oldukça memnun etmiştir. Bu önemli gezinin ardından toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret sonlanmıştır. teknik gezi kapsamında Bursa’da bulunan “Durmazlar Makine A.Ş.” ve “AB Rotech Robotlu Otomasyon Sistemleri” firmalarını ziyaret ettiler. Durmazlar Makine A.Ş. ile başlayan teknik gezide Makine Mühendisi Ayberk ONAT, Metalurji ve Malzeme Mühendisi Eren GİLAN ve İş Güvenlik Uzmanı Metin KOÇİ başta iş güvenliği olmak üzere sac işleme makineleri konusunda her türlü mekanik, hidrolik, pnomatik, NC, CNC v.b. kontrollü makineler üreten Durmazlar Makine A.Ş. ‘nin üretim alanını başından sonuna kadar ayrıntılarıyla geziye katılan öğrencilere görsel ve işitsel olarak aktarmışlardır. Yetkililerin ilgisi öğrencileri oldukça memnun etmiştir. Bu önemli gezinin ardından toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret sonlanmıştır. İkinci olarak AB Rotech Robotlu Otomasyon Sistemleri firmasına giden öğrencilerimiz bu ziyareti sırasında Asistan Proje Mühendisi Seda KIYAK, Proje Devreye Alma Teknik Yetkilisi Serkan GÜMÜŞ ve Teknik Servis Yetkilisi Selami CAN proje bazlı çalışan firmalarının projelendirme, tasarım, simülasyon, imalat, programlama, kurulum ve devreye alma aşamalarını ayrıntılı bir şekilde anlatmış olup, öğrencilerin her konuda sorularını içten bir şekilde yanıtlamaya çalışmışlardır. Teorik bilgilerin ardından yetkililer her öğrenciyle bire bir ilgilenip robotları kullandırma fırsatı sunmuşlardır. Öğrenciler bu uygulamadan oldukça memnun kalmıştır.  Bu önemli ve verimli geçen gezinin ardından toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret sonlanmıştır.

2.uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu (Kırıkkale Üniversitesi)

Değerli Sanayici/Akademisyen/Araştırmacı, 2015 yılında birincisini düzenlediğimiz Ulusal Savunma Sanayi Sempozyumunun ikincisi Uluslararası olarak 6-8 Nisan 2017 tarihleri arasında sizlerin de değerli katkı ve katılımlarıyla Kırıkkale Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Kırıkkale bilindiği üzere savunma sanayi kuruluşlarının yoğun olarak yer aldığı bir ilimizdir. Bununla birlikte, son dönemde Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin oluşturulması ve Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ ne bağlı Savunma Teknolojileri Anabilim dalında yüksek lisans programı kapsamında yürütülen çalışmalar ile “Savunma” yönüyle öne çıkmaktadır. Kırıkkale Üniversitesinde düzenlemekte olduğumuz sempozyum ile ülkemizdeki ‘’Savunma Sanayi’’ temsilcilerinin bir araya gelmesi, savunma teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarının ve üniversite-sanayi işbirliğini içeren bildirilerin, ulusal stratejilerin, politikaların ve ülkemiz için yeni önceliklerin tartışmaya açılması amaçlanacaktır. Ayrıca, Kırıkkale İlimizde, Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KİOSB) ve Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknopark olası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak sempozyumun ilgili sanayi kuruluşlarının istek ve önerileri doğrultusunda geliştirilmesi sağlanacaktır. Sempozyuma katılmanız, sempozyumun verimliliğini arttırmaya yönelik görüşlerinizi paylaşmanız ve sempozyuma destek vermeniz bizleri mutlu edecek ve onurlandıracaktır. Sempozyumda görüşmek dileği ile,  Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı  Prof. Dr. Recep ÇALIN 06 - 08 Nisan 2017, Perşembe

Girişimcilik Kongresi (Balıkesir)

Balıkesir Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Kırgız Manas Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 07-09 Temmuz 2017 tarihleri arasında Burhaniye, Balıkesir’de gerçekleştirilecektir. “Girişimciliğin Yerel, Bölgesel ve Küresel Dinamikleri” başlıklı uluslararası kongremizi size duyurmaktan memnuniyet duyarız. Kongre iktisat, işletme, maliye, finans, kamu yönetimi ve sosyal hizmetler alanlarındaki tüm konulara açıktır.  Bildiriler İngilizce, Türkçe,  Kırgızca ve Rusça dillerinden herhangi birinde sunulabilir. Kongre ile ilgili daha fazla bilgi için  http://ice2017.balikesir.edu.tr/  adresini ziyaret ediniz. Saygılarımızla, ICE 2017 Organize Komitesi İletişim: E-mail: ice2017@balikesir.edu.tr Önemli Tarihler: - Özet Gönderimi için Son Tarih: 15 Şubat 2017 - Özet Kabul Bildirimlerinin Duyurulması: 1 Mart 2017 - Tam Metin Gönderimi için Son Tarih: 2 Mayıs 2017 - Kongre Kayıt: 15 Haziran 2017 - Kongre Tarihi: 7-9 Temmuz 2017 07 - 09 Temmuz 2017, Cuma