Göl Evi Toplantısı

Üniversitemiz ev sahipliğinde, Göl Evi işletmesinde, Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören’in başkanlığında ve Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş’ın, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özden’in, Tavşanlı Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Bülent Cırık’ın, Avrupa Göz Tıp Merkezi Hastane Müdürü Cafer Topçu ile Kütahya konakları, Yoncalı, Emet, Simav, Hisarcık, Ilıca ve Göbel’deki turistik, termal ve sağlık işletmelerinin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı “Kütahya Turizm Potansiyelinin Uluslararası Alanda Tanıtılması Toplantısı” gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören yaptığı konuşmasında; Kütahya ilinin turizm arz kaynaklarından olan ve özellikle Arap turistlerin, daha sonra diğer uluslardan turistlerin de dikkatini çekebilecek, onları cezbedebilecek; doğal güzelliklere, yeşil alanlara, termal kaynaklara, kültürel ve tarihi kaynaklara sahip olduğu ancak bu kaynakların etkin bir şekilde pazarlanması konusunda sorunlar olduğunu dile getirdi. Projenin Kütahya için çok önemli, çok büyük bir proje olabileceğini ifade eden Rektörümüz, projenin Kütahya için bir markalaşma fırsatı sunduğunu dolayısıyla Üniversite olarak da bir misyon oluşturarak böyle bir projeye öncülük etmek istediklerini ve sektör temsilcileri ile yerel yönetim ve diğer paydaşların (yabancı seyahat acenta temsilcileri, sivil toplum örgütleri, basın temsilcileri gibi) bir araya getirilmesini sağlayarak projenin gerçekleştirilmesini destekledikleri bildirdiler.

Eylül 2016 için Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerinden, 20 kadar uluslararası (Arap-Türk)  seyahat acentasının koordinasyonunda bin kadar turistin bölgeyi tanıtım amaçlı getirilmesi ve ağırlanmasının görüşüldüğü toplantıda gerekli istişarelerde bulunulması, işbirliklerinin sağlanması ve hazırlıkların yapılması ele alındı. Ayrıca, projede turistlerle birlikte projenin etki alanını genişletmek ve daha fazla tanıtımın sağlanması açısından 17 farklı sivil toplum kuruluşu(ticaret odası başkanlıkları, ticaret odasına bağlı turizm birimleri gibi) ile uluslararası basından 6-7 kadar temsilcinin de katılımının planlandığını ve bu temsilcilerin de katılımının beklendiğini bildirildi.

Proje ile Kütahya bölgesinin doğal, kültürel ve tarihi varlıkları ile beraber, sağlık ve turizm açısından çok önemli diğer bir kaynak olan termal kaynaklardan optimal şekilde yararlanılmak üzere ekonomik çıktı sağlamak istenildiği, bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için bu tür alternatif alanlara yönelerek hem kentsel kalkınmaya katkı sağlamanın hem istihdam sunmanın hem de döviz kazandırıcı faaliyette bulunmanın hedeflenildiği ifade edildi. Ayrıca, bölge potansiyelinin hem turistik açıdan hem de sağlık açısından (Termal tesisler, Avrupa Göz Tıp Merkezi gibi) tanıtılması noktasında projenin Kütahya için çok önemli bir fırsat olduğu ifade edildi.

Toplantıya katılan proje paydaşlarının tümü projeyi desteklediklerini bildirerek projenin gerçekleştirilebilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını, projenin başarıyla yürütülebilmesi için de Üniversitemizin projeye liderlik etmesi görüşüne olumlu baktıklarını bildirdiler. 

Kütahya Projesi Toplantı Notları

Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören’in ev sahipliğinde Kütahya Projesi konulu bir toplantı yapıldı. Toplantı açılış konuşmalarında Yüksekokul Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Bülent Cırık, tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek ve proje hakkında katılımcılara kısa bilgilendirme yaparak toplantıyı başlattı.

Konuşmasında; Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Dubai, Kuveyt gibi birçok Arap ülkesinden 30 kadar turizm acentasının üst düzey yöneticisi davet edildiğini ve davetlilerin hepsinin bu daveti kabul ettiklerini bildirdi. Bunun yanında 17 farklı sivil toplum kuruluşu(ticaret odası başkanlıkları, ticaret odasına bağlı turizm birimleri gibi) ve uluslararası basından 6-7 kadar temsilcinin de katılımının planlandığını ve bu temsilcilerin de katılımının beklendiğini bildirdi. Ayrıca, katılımcıların davet konusunda işbirliğine sıcak baktıklarını hatta hâlihazırda kendilerinin de böyle bir arayışta olduğunu ekledi.

Etkinlik başlangıçta Temmuz ayı için düşünülmüş fakat daha sonra yapılan istişareler doğrultusunda söz konusu etkinlik tarihinin nispeten daha durağan bir dönem olan Eylül ayı için daha doğru olacağının (turizm hareketinin zamana yayılması açısından) düşünüldüğünü, ortak karar olarak Eylül ayının daha uygun olacağını belirtti.

Yüksekokul Müdürümüz, ülkemizin yıllık 3 milyon Arap turiste ev sahipliği yaptığını, Arap turistlerin ülkemize ve özellikle bölgemize çok yakın konumda bulunan Bursa bölgesine rağbet gösterdiklerinin, 2013 yılında Arap turizm başkenti seçilen Bursa’nın sezonda yüzde yüz doluluk yakaladığının, şehri yıllık 200 bin turistin ziyaret ettiğini, bunların 80 bininin Arap turist olduğunu Arap turistlerinden yaklaşık 15 bin turistin ise sağlık turizmi kapsamında kenti ziyaret ettiğini, sağlık turizmi kapsamında göz operasyonlarının(katarakt ameliyatı gibi) sağlık turizminin önemli bir bölümünü oluşturduğunu, bu noktada Kütahya’nın da Arap turistler için alternatif bir destinasyon, alternatif bir sağlık turizmi merkezi olabileceğini paylaştılar.

Arap turist profiline yönelik bilgi paylaşımında bulunan Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü, Arap turistlerin batılı turistlere göre 6 kat daha fazla para harcadığını belirtti. Günlük ortalama 4500-5000 dolar harcadıklarını, Arap turistlerin Bursa veya Uzun Gölü tercih etmelerinin temel nedenleri olan yeşillik, doğa ve sakinliğin Kütahya ilinin de doğal arz kaynakları olduğunu, bu noktadan hareketle Arap turistlerin bölgeye çekilebileceğini ilettiler.

Üniversite olarak Arap turistlerin bölgeye çekilebilmesi konusunda bir misyon yakalayarak en azından bir girişimde bulunmak, böyle bir harekete öncülük etmek istediklerini belirttiler. Bununla birlikte, sektör temsilcileri ve yerel yönetimlerle de işbirliği içinde bulunarak bölgeye turistik ve ticari anlamda hareket kazandırıp yatırımların önünü açmak ve ekonomik çıktı sağlamak istediklerini beyan ettiler.

Bölgemiz için neden Arap turistlerin hedef kitle olarak seçildiğine yönelik bilgi paylaşımlarına devam eden Yüksekokul Müdürümüz, Kültür ve Turizm Bakanlığının da projeyle yakından ilgilendiğini bildirdiler. Konuyla ilgili bakanlıkta ayrıca bir toplantı yapılacağı bildirildi.

Konuşmasının sonunda sözü katılımcılara bırakırken, temsilcilerin özellikle temsil ettikleri sektörde/alanda projeye yönelik perspektiflerini, tavsiyelerini, görüşlerini ve projeye katkıları konusunda kısa ve öz sunumlarını talep ettiler.

Toplantıda şu görüş, öneri ve tavsiyeler alındı.

Görüş, Öneri ve Tavsiyeler

 1. Kütahya ilinin turizm arz kaynaklarından olan ve özellikle Arap turistlerin, daha sonra diğer uluslardan turistlerin de dikkatini çekebilecek, onları cezbedebilecek; doğal güzelliklere, yeşil alanlara, termal kaynaklara, kültürel ve tarihi kaynaklara sahip olduğu ancak etkin bir şekilde pazarlanması konusunda sorunlar olduğu görüşü paylaşıldı.
 2. Bunun yanında, Kütahya ilinin doğal güçlü yönlerini oluşturan ve bölge için fırsat niteliğinde ele alınabilecek doğal, termal, kültürel kaynaklar ve fiziki imkanlara (özelikle sağlık alanında) ihtiyaç duyan kimlerin olduğu, hangi ulusların bu unsurları dikkate aldığının iyi tespit edilmesi gerektiği bu noktada Avrupalı turiste yönelmek yerine destinasyonumuzu tercih etme potansiyeli daha yüksek olan Arap turistlere yönelmenin daha doğru bir strateji olacağı, daha ayağı yere basan bir hedef kitle seçimi olacağı paylaşıldı.
 3. Arap turistlerin, Bursa bölgesini, Trabzon Uzungöl’ü vb. yerleri tercih sebeplerine bakıldığında Kütahya’da da mevcut olan kaynakların(yeşillik, doğa, doğal su kaynakları, bölgenin kendine has sakinliği vb.) temel çekim sebebi olduğunun anlaşıldığı, bu noktada bu kaynakların pazarlanmasının yapılmasının orta ve uzun vadede bölgeye önemli getiriler sağlayacağı görüşü paylaşıldı.
 4. Kütahya’nın bir hedefinin olması, hedef bir kitlesinin olması, bir etki alanının belirlenmesi, bütünleşik bir pazarlama yaklaşımının olması ve Kütahya bölgesini tercih edecek turiste yoğunlaşılması gerektiği fikri paylaşıldı.
 5. Dünya turizm pazarından belirlenmiş bir bölge için, hedef kitle olarak seçilecek bir alana yönelmede ve tüm imkan ve enerjinin bu pazara yoğunlaştırılmasında fayda olacağı paylaşıldı.
 6. Arap turistler gittikleri bölgede yeşillik, doğal güzellik sakinlik eğlence alanları ararken fiziki şartların da iyi olmasını beklemektedirler. Bunun için bölge profilinin iyi analiz edilip zayıf yönlerin güçlendirilmesi, alt yapı ve üst yapının geliştirilmesi gerektiği yönünde fikir beyan edildi.
 7. Bu proje kapsamında Arap turistlerin iyi ağırlanması durumunda turist akışının devamının sağlanacağı, bölgeye gelen turistlerin diğer insanlara tavsiyeleri neticesinde yeni turistlerin bölgeyi ziyaret edeceği düşünüldüğü, bu nedenle bölgeye ilk kez gelecek turistlerin bölge için birer gönüllü pazarlama elçisi olmalarının sağlanması gerektiği görüşü paylaşıldı.
 8. Kütahya’nın ilk etapta gelecek turist kafilesini ağırlayabilecek kapasitede olduğu ancak bazı fiziki eksikliklerin olabileceği paylaşıldı.
 9. Paydaşların tamamı proje kapsamında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını projenin bölgeye kazandırılması hususunda ne yapılması gerekiyorsa bunun için hazır olduklarını bildirdiler.
 10. Projenin başarılı olabilmesi için iyi örgütlenilmesi gerektiği, görev dağılımlarının iyi planlanması ve üst düzey işbirliğinin sağlanması gerektiği, üniversitemizin de projeye öncülük etmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirildi.
 11. Kütahya belediyesi proje konusunda gerekli destekleri sağlayacağını, Arap turist portföyü konusunda deneyimli, daha önce Arap turistleri ülkemize getirmiş firma ve acentaların da projeye katkı sağlaması noktasında işbirliğine teşvikinin sağlanması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.
 12. Tavşanlı Belediyesi projede belediyenin payına ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını bildirdi.
 13. Tavşanlı belediyesi Göbel tesislerinin yüksek sezonda yüzde yüz doluluğu yakaladığını ancak diğer dönemlerde bu oranın düştüğünü, buna karşılık bölgede turizmi canlandırmak için yine de tesisleşmeye gidildiğini, Üniversite-Belediye ortaklığında Turizm Yüksekokulu için bir uygulama oteli planlandığı bunun için arazi tahsisinin gerçekleştiğini beyan ettiler.
 14. Simav Eynal Kaplıcaları temsilcisi Simav’a küçük Bursa denildiğini, gelmesi planlanan turistlerin de öncelikle yeşillik, doğa, sakinlik ve termal anlamda talepleri olabileceğini Simav’ın da bu noktada talepleri karşılamaya hazır olduğunu ve üzerlerine düşeni gayretle yerine getirmeye çalışacaklarını bildirdi.
 15. Konaklama imkanı, sera bahçelerinin gezilmesi-görülmesi anlamında, yeşil piknik alanları anlamında Simav’ın bir çekim merkezi olabileceğini paylaştılar.
 16. Katılımcılar “yabancı turiste hazır değiliz algısının” terk edilmesi gerektiği görüşünü ifade ettiler.
 17. Kütahya bölgesinin tanıtıcı fuarlarda eksik kaldığı, bu konuda bölge tanıtımı anlamında Kütahya’nın pasif kaldığı görüşü paylaşıldı.
 18. Bölgeyi tanıtıcı coğrafi işaretlerin ön plana çıkartılması gerektiği görüşü paylaşıldı.
 19. Trabzon Uzungöl destinasyonunun Kütahya bölgesi için iyi bir rol model olabileceği, kapsamlı bir tanıtım faaliyeti ile Kütahya’nın turistik destinasyon haline gelmesinin mümkün olabileceği görüşü paylaşıldı.
 20. Bölgenin Arap ülkelerinden gelen köşe yazarları tarafından ele alınmasının sağlanması, yerel, ulusal ve uluslararası basında yer almasının sağlanması, bölge için Arap turistlerin ilgi duyacağı sanatçılardan “tanıtım yüzü” projelerinin geliştirilmesi tavsiye edildi. Ayrıca, Arap uluslarının ilgi duyduğu Türk dizilerinin gösterimlerinde reklam olarak bölgenin tanıtılması tavsiye edildi.
 21. Yine Arap turistlerin hayranlık duyduğu ünlü aktörlerin projede yer almasının sağlanması ciddi görüş birliği ile tavsiyeler arasında yer aldı.
 22. Arap yarımadasında sıcaklık fazla olduğu için gözdeki rahatsızlıkların çoğu(%80) katarakt rahatsızlığı olarak ortaya çıkıyor. Bu durum Kütahya Avrupa Göz için çok önemli bir pazar potansiyeli olarak değerlendirilmekte ve Arap turistlerin bölgeyi tercih etmelerini beklemektedirler.
 23. Avrupa Göz Tıp merkezinin göz alanında aylık ortalama 250 göz operasyonu gerçekleştirdiğini, operasyonel anlamda bu sayının günlük 20 kişiye kadar çıkabileceğini belirttiler.
 24. Tüm paydaşlar projenin başarılı olacağını projeyi desteklediğini bildirdiler.
 25. Kütahya bölgesindeki kaplıcalar bugüne kadar sadece sağlık açısından düşünüldüğü için yeterli düzeyde gelişemediği, turistik açıdan değerlendirilmemiş olması bölgenin de aslında olağan gelişimini bir nebze engellediği, turistik organizasyonların bölgeye hareket kazandıracağı ifade edildi.
 26. Göbel bölgesinde turistlerin boş zamanlarını daha iyi değerlendirebilmesi için sosyal olanaklar kapsamında atlı okçuluk kulübü düşünüldüğü ifade edildi.
 27. Proje Kütahya’nın belki de en önemli projesi olacağı, Kütahya için bir markalaşma fırsatı olduğu görüşü paylaşıldı.
 28. Profesyonel anlamda Kütahya bölgesini tanıtıcı “Kütahya Turizm Belgeseli” hazırlanabileceği, bu belgeselde ünlü isimlerle çalışılabileceği, söz konusu belgeselin ulusal ve yabancı basında yer almasının sağlanabileceği tavsiye edildi.
 29. Kütahya, Arap dünyasında izlenen Türk dizilerinde reklam olarak yer alabilir tavsiyesi paylaşıldı.
 30. Projenin bir adı, bir sloganı ve bir web sitesinin olması konusunda görüş birliğine varıldı.
 31. Arap dünyasından gelecek turistler için bir lansman(tanıtım) fiyatı belirlenmesi ve bu fiyatta birlik sağlanması gerektiği paylaşıldı. İşletme maliyetlerini karşılayacak gelen turisti de maddi yönden tatmin edecek minimize edilmiş bir tanıtım fiyatı belirlenmeli görüşü paylaşıldı. Ayrıca, bölge turizmi için helikopter temin edilebileceği fikri ortaya atıldı.
 32. Engelsiz turizm kapsamında engelli turistlere yönelebileceği, tanıtıcı broşürlerde engelli turistlere yönelik hizmetlere yer verilebileceği görüşü paylaşıldı. Üniversitemizin bu konuda halihazırda engellilere yönelik olan çalışmasından yararlanılabileceği görüşü paylaşıldı.
 33. Kütahya ilini tanıtıcı katalog ve broşürlerin hazırlanması tavsiye edildi. Bu kapsamda Dumlupınar Üniversitesi tarafından Kütahya’da bulunan ve projede yer alacak tüm işletmelere ait yazılı ve görsel tanıtım materyalleri İngilizce ve Arapça çevirileri yapılmak üzere kataloglarda yer alması için talep edildi.
 34. Proje için Kütahya belediyesi proje ekibi ile koordineli olarak çalışılabileceği paylaşıldı.
 35. Gelen turistler için ulaşımın önemine vurgu yapıldı.
 36. Proje için paydaşlar arasında hızlı bilgi akışını sağlamak amacıyla bir web sitesi veya projeye ait bir mail adresinin oluşturulması gerektiği görüşüldü.
 37. Kütahya yöresinin turistik çekicilikleri ile doğal ve diğer termal kaynaklarının tanıtılması için çevre illerdeki büyük alışveriş merkezlerinde “Kütahya Standı” kurulması tavsiye edildi.
 38. Projenin ana hedefi konusunda Kütahya’yı “marka turizm kenti yapmak” ortak görüşüne varıldı.
 39. Doğru hedef, doğru kitle ve doğru stratejiler ile sonuca ulaşılabileceği görüşü paylaşıldı.
 40. Yöresel yiyeceklerin, yerel lezzetlerin ve egzotik kültür öğelerinin pazarlanabileceği bunun yanında gelen turistlerin dini mekanlara ilgilerinin olduğu göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerektiği, ayrıca hediyelik eşya konusunda seçeneklerin sunulması gerektiği görüşü paylaşıldı.
 41. Kütahya iline sağlık turizmi kapsamında gelecek turistlere yönelik devlet teşviklerinin olduğu, bunlardan yararlanılabileceği görüşü paylaşıldı.

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 04 Mayıs 2016, Çarşamba / 2671 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Turizm ,

Bu Kategorideki Diğer Haberler