Gedizli Mehmed Efendi Paneli Gediz’de Düzenlendi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde şehrin manevi değerlerinden Gedûsî Hafız Mehmed Efendi’yi tanıtmak üzere İlahiyat Fakültemiz ve DPÜ İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (DİMAM)’nin ilmî çalışmalarıyla ayrıca Gediz Belediyesi’nin maddi ve manevi destekleriyle Gedizli Hafız Mehmed Efendi Paneli gerçekleştirildi. Panelden önce Eski Gediz’i ziyaret eden İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarını Eski Gediz Belediyesi Belediye Başkanı Ercan Şimşek şehri gezdirerek misafir etti.

Gezinin ardından, Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Kemikli, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halis Aydemir’in konuşmaları ile panelin açılışı Gediz Kültür Merkezi’nde yapıldı.

DİMAM Müdürümüz ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rifat Türkel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Gedûsî Hafız Mehmed Efendi’nin çok yönlü ilmî şahsiyetini tanıtmayı amaçlayan panelde beş ayrı tebliğ sunuldu. İlk tebliğ Gedizli Mehmet Efendi’nin hayatı ile ilgili Yüksek Lisans çalışması yapan,  Sebîlü’r-Reşâd ve Sırât-ı Müstakîm dergilerinin fihristlerini hazırlayan Emekli Müftü Abdullah Ceyhan tarafından sunuldu. Abdullah Ceyhan, bildirisinde Gedûsî’nin doğumu, tahsili, görevleri ve eserleri hakkında bilgi verdi. İkinci olarak İlahiyat Fakültemiz İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kelebek “Gedûsî Mehmet Efendi Fetvalarında Öne Çıkan Tahliller” başlıklı tebliği ile Gedûsî’nin fıkhî yönünü ve bazı fıkhî meseleler hakkındaki görüşlerini ele aldı.

İlahiyat Fakültemiz Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Aktı “Gedizli Mehmed Efendi’nin Yaşadığı Dönem ve Fetvaları Işığında Sosyal Hayat”  başlıklı tebliği ile Gedûsî’nin yaşadığı dönemde genelde Avrupa, Asya ve Afrika devletleri, özelde Osmanlı Devleti’nin durum değerlendirmesini yaptı. Daha sonra İlahiyat Fakültemiz Öğretim Görevlisi Abdullah Çakır’ın Gedûsî’nin tasavvufî yönünü kendi eserlerinden faydalanarak hazırlamış olduğu, “Fetva Emini Hafız Seyyid Mehmed Gedûsî Efendi ve Tasavvuf” başlıklı tebliğ, kendilerinin Umre ziyareti sebebiyle bulunamamasından dolayı İlahiyat Fakültemiz Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selami Erdoğan tarafından sunuldu. Tebliğde Hafız’ın tasavvufî ortamı ve tasavvuf ile ilgili eseri dolayısıyla tarikat silsilesinin bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca özelde Gediz’e, genelde Kütahya’ya ilmî ve kültürel çalışmaları ile değer katan ilim erbabını da İlahiyat Fakültemiz Din Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ergin Ögcem sundu. Sunulan tebliğler Yrd. Doç. Dr. Rifat Türkel’in editörlüğünde bir çalışma haline getirilerek Gediz Belediyesi tarafından “Gedizli Hafız Mehmed Efendi” ismiyle yayımlandı. Basımı yapılan eserin panel sonrası dağıtımı yapıldı. Panel, KÜMAKSAD’ın düzenlediği ve Rıza Tekin Uğurel’in şefliğini yaptığı tasavvuf mûsikîsi konseri ile sona erdi. 

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 12 Haziran 2015, Cuma / 4252 defa okundu.

Etiketler : dpü,

Bu Kategorideki Diğer Haberler