Prof. Dr. Ersan Öz Ekonomik Reform Paketi Toplantısına Davet Edildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümü öğretim üyesi ve Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ekonomik Reform Paketi Toplantısına davet edildi.

Üniversitemiz öğretim üyesi ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz Ekonomik Reform Paketi Toplantısına davet edildi.

Ekonomik reform paketi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Haliç Kongre Kültür Merkezi ana salonunda bakanlar, bürokratlar, davetli akademisyenler ve basın mensupları huzurunda, görseller eşliğinde açıklandı. 

Hem makroekonomik hem yapısal politika ana başlıkları altında birçok başlıkta yeni düzenlemelerin getirildiği paketin öne çıkan hususları ise kamu maliyesinde disiplin, fiyat istikrarı, planlı ve yerli borçlanma, üretim ihracat girişime yönelik destekler ile vergilendirme düzenlemeleri olarak öne çıktı.

PROF. DR. ÖZ İZLENİMLERİNİ ANLATTI

Toplantıya katılan Prof. Dr. Ersan Öz, Yeni Ekonomi Paketi'nde açıklanan düzenlemeleri yorumladı. Paketle ilgili "İçinde birçok başlığa dair düzenleme ihtiva eden paketin öne çıkan satırbaşları ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacına odaklanıyor ve Sayın Cumhurbaşkanının üslubunda kararlılık sezinleniyordu" diyen Prof. Dr. Öz, "Üretimde verimlilik artışı sağlayıp büyümeyi artırma ise başka bir hedef. Aslında kamu çalışma sisteminde verimlilik adıyla da başlı başına bir çalışma yapılsa kamuda randıman ortaya çıkarılıp performansa göre değerlendirme yerleştirilip kayda değer bir verimlilik konuşulabilir" dedi.

Öz, şöyle devam etti:

Erdoğan’ın ekonomi paketine dair açıklamaları makro ekonomik politikalar ve yapısal politikalar ana başlığı altında birleştirilmiş vaziyette idi. İstikrarı sürdürmek için makro politikalar yanında bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu iki politikanın birbirini desteklemesi gerektiğini ifade etti ki, katılıyoruz.

Pakette, makro ekonomik istikrar kapsamında kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklanılıyor. Yapısal politikalarda ise, kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimi reformize edilecek görünüyor.

Açıklamalarında harcama disiplini ve bütçe yönetimi, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu özel iş birlikleri ve kamu iktisadi teşebbüslerine yönelik verimliliği artırıcı şeffaf ve hesap verilebilir politikalar üretilecek ki buna mecburuz. Döner sermayelerin gözden geçirilerek verimli olmayanların kapatılacak olması, diğerlerinin de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alınması gecikmiş ama yerinde bir karar. Diğer taraftan bütçe dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamaları acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayanlar kaldırılacak. Bütçede birlik ilkesini zedeleyen daha başka uygulamalar da var ama en azından bu iki önemli başlıkla harekete geçilmesi önemli.

Reform paketinden diğer bazı başlıklar şöyle sıralanabilir:

 • Kamuda tasarruf seferberliği başlatılarak, kamuda taşıt alımı ve kiralanmasına, temsil ve ağırlama giderlerine sınırlandırmalar getirilecek,
 • Mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek ve borç stokunun artmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak,
 • Borç stokunun milli gelire oranı %41, daha da azaltılması için mümkün olduğunca döviz cinsinden değil TL cinsinden borçlanma yapılmaya gayret edilecek, hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı tek hazine kurumlar hesabı sisteminde toplanarak nakit yönetiminde verimlilik hedefleniyor,
 • Çok merak edilen vergi düzenlemelerinde de bazı kararlar alınıyor. Örneğin basit usulde vergilendirilenler beyan yükümlülüğünden de muaf hale getiriliyor. Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde yeniden sade bir şekilde yazılıyor. Vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişletiyor. 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyor ki vergi idaresi digitalleşme anlamında örnek kamu kurumlarının zaten başlarında geliyor diyebiliriz. Bir de çok önemli bir ihtiyaç digital vergi asistanı uygulaması başlatılıyor. Çok isabetli olduğunu ifade etmeliyiz çünkü bizde yeni uygulamalara birden geçiliyor, bir demo süresi tanınmıyor, o kadar çok elektronik uygulama varki soru sorma ihtiyacının oluşması çok normal. Bu asistan önemli iş görecek. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları uluslararası yatırımcıların sıkıntıları doğrultusunda pozitif anlamda revize edilecek.
 • Diğer taraftan mükellefler uzun süren vergi incelemeleri süreçleri yaşıyorlar. Belli sürede tamamlanması çok önemli.
  Elektronik tebligat, elektronik inceleme, elektronik tutanak ve elektronik raporu içeren Dijital Vergi Denetimi Sistemini geliştirerek vergi inceleme süreleri kısaltılacak aynı zamanda raporlar da daha nitelikli hale getirilecek.
 • Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçilecek. Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak. Yerli ürünlerin alımına dair yönlendirmeler yapılacak, komiteler kurulacak.
 • Kamu Özel İşbirliği Kanunu çalışması yapılarak şehir hastanelerine benzer büyük yatırımların daha sağlam bir hukuki alt yapıyla gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılacak. Bu arada kamu iktisadi teşebbüsleri büyük bir reform ve rehabilitasyona tabi tutulacak.
 • Tek haneli enflasyon, fiyat istikrarı, işsizlikle mücadele, kayıtdışı ile mücadele stratejileri aynen devam ettirilecek. Gıda ve talep esnekliği düşük diğer ürünlerde vatandaşa fahiş fiyatın önüne geçmek için sipariş üzere ekim dikim satış merkezleri, sektörel tarım sözleşmeleri plan dahilinde. Kontroller de devam edecek.
 • Gıda bankacılığı sistemine yönelik düzenlemeler yapılacak. Sadece ülkemizde yılda 19 milyon ton gıda israfının önüne geçmek içinde topyekün seferberlik gerekiyor. Hal yasası da yakın zamanda TBMM de görüşülmesi bekleniyor.
 • Katılım finans sektöründeki gelişimi hızlandıracak yeknesak bir kanuni düzenleme hazırlanıyor, kartlı ödeme sistemi TROY uluslararası marka haline getirilecek, digital para çalışmaları yapılıyor.
 • Nüfusun %25’i olan 18 yaş altı gençlerin bireysel emeklilik sistemine dahil olarak sistemin derinleştirilmesi ve tasarruf güdüsünün artırılması sağlanacak.

Görüldüğü üzere pakette birçok alanda bazıları zaten var olanların değiştirilmesi ya da geliştirilmesi biçiminde, bazıları da ilk defa getirilen düzenlemeler var. Açıklanan hususlarda başarılı olunması elbette kararlılığa, ulusal ve uluslararası ekonomik ve siyasi unsurlardaki istikrara bağlı. Pandemi gibi son 150 yılın en derin ekonomik yaralarını açan menfi vukuatın negatif dışsal etkilerini hemen atlatmak kolay olmayacak. Bu tip düzenlemeler ve belki de yenileri gelecek, bazıları tekrar konjonktüre göre değişecek ama değişmeyen husus gelecek 50 yıl ne olursa olsun Türkiye ekonomisinin parladığı yıllar olacak.

 

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 12 Mart 2021, Cuma / 731 defa okundu.

Etiketler : dpü, kütahya,

Bu Kategorideki Diğer Haberler