DPÜ’de Uygulanacak Koronavirüs Önlemleri Açıklandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Korona Virüsü Komisyonu (DPU-KOV-KOM) tarafından yapılan toplantıda Üniversitemizde Koronavirüs’le mücadele kapsamında alınacak tedbirler açıklandı ve uygulamaya başlandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Korona Virüsü Komisyonu (DPU-KOV-KOM), Üniversitemizde Koronavirüs'e karşı alınacak önlemleri duyurdu.

Rektörlük binamızdaki Toplantı Salonu'nda Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın komisyon başkanlığında düzenlenen toplantıya, Rektörümüz Prof. Dr. Kâzım Uysal ve rektör yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantının oturma düzeni 'virüsten korunmak için en az 1 metre mesafe' kuralına uyularak birer koltuk boşluk bırakılarak oluşturuldu.

Toplantıda virüsün yayılmaması için akademik ve idari birimlere düşen görevler ve alınacak önlemle görüşülerek karara bağlandı. 

Kararda Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Koronavirüs'e karşı yapılacak uygulamalar şu şekilde sıralandı:

 1. Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri, enstitü müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli, hamile ve süt izni olanlar idari izinli sayılacak, bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde yıllık izinli sayılmaları hususu mazeretleri çerçevesinde rektörlüklerce değerlendirilecek, 
 2. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 3. Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 4. Tüm öğrenciler (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda üniversitemizce bilgilendirilmesine,
 5. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerimizin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirlerin fakültelerimiz ve ilgili enstitülerimizin yetkili kurullarınca alınmasına ve kişi özelinde değerlendirme yapılmasına, 
 6. Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan çağrıların iptal edilmesine,
 7. 12 mart 2020/2 Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre tüm yurtdışı çıkışlar durdurulmuş olup, zorunlu hallerde Rektörlük makamından izin alınmasına,
 8. 13 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı idari izin hakkındaki yazısında belirtilen 60 yaş üstü, engelli çalışanlar, kronik hastalığı olanlar (bunlar yazıda belirlenmiştir) 16 mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün süre ile idari izinli sayılmalarına,
 9. Yazıda belirtilen kronik hastalığın güncel raporla belgelenmesine, bunlarında dışında kalan personellerin izinleri gerekli hallerde idarecilerin yönlendirmelerine bağlı olarak yıllık izin kullanımlarının sağlanmasına,
 10. YÖK duyurusunun 2. maddesinde yer alan okul öncesi ve ilkokulda çocuğu bulunan kadın akademik, idari ve destek hizmetleri personelinin yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izini kullanma talebinin, hizmetlerin yürütülmesi durumu dikkate alınarak, birim yöneticileri tarafından değerlendirilmesine,
 11. Tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları; çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) YÖK duyurusunun 4. maddesi gereğince ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 12. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim ile öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj ve uygulamalı eğitimlere açıklanacak ileriki bir tarihe kadar ara verilmesine,
 13. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılara ara verilmesine,
 14. Kampüs alanı içerisinde bulunan kantin, çay ocağı, yemekhane, kütüphane, okuma salonu, kapalı spor tesisi, kreş, yüzme havuzu hizmetlerine ara verilmesine,
 15. Yurt dışında bulunan öğrencilerin ve personel ile bunların muhtemel dönüş tarihlerinin tespit edilmesi ve döndükten sonra 14 gün karantinaya alınması sürecinin ilgili idari birimlerce takip edilmesi, bu durumda bulunan Dış ilişkiler, YÖS ve TÖMER birimleriyle koordine edilerek durumun değerlendirilmesine,
 16. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 15.03.2020 tarihli basın açıklamasına göre Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda ile yapılan uçuşlar 15 mart 2020 saat 24.00 itibariyle durdurulduğunun paylaşılmasına,
 17. 17. Madde de belirtilen basın açıklamasına göre geçici süre ile yurtdışına giden personel ve öğrencilerimizin bulundukları ülkelerde konsolosluklara 16 Mart 17.00 a kadar başvuru yapmalarına ve başvuru yapanların 17 Mart Salı 24.00 a kadar ülkemize getirileceğine ve bu bilginin iligli personel ve öğrenciler ile paylaşılmasına,
 18. Yukarıda 16 ve 17 madde de belirtilen durumla ilgili olarak dönüş yapan personel ve öğrencilerin 14 gün süre ile karantina ve gözlem altında olmak üzere evlerinde kalmalarına ve bu konunun bilgilendirilmesine,
 19. Birimlerde bulunan öğretim elemanı odaları, koridor, ortak alan ve koridorların ilk etapta (16, 17 mart tarihlerinde) dezenfekte edilmesine, diğer laboratuvar, sınıf atölye gibi alanların ise bundan sonra dezenfektan ile temizlenmesine ve birim sorumlularının görevli personele yardımcı olmasına,
 20. İlaçlama sonrası odaların havalandırılması sorumluluğu personelin kendisinde olmak üzere, her binada ortak alanları belirli periyotlarla havalandırmak için destek hizmetleri personelinin görevlendirilmesi ve havalandırmasına,
 21. Oda/bina temizliklerinde kapı kolları, korkuluklar, musluklar, asansör ve elektrik düğmelerinin dezenfektan malzeme ile temizlenmesi ve bu işlemin yer ve saatinin arşivlenmek üzere birim yöneticisinin görevlendireceği bir idari personel tarafından not edilmesi; ayrıca kullanılmayan tuvalet ve lavaboların kapalı tutulması, kullanılanların lavabo, kapı ve musluklarının saat başı dezenfekte edilmesi ve bu uygulamanın imzayla kanıtlanması,
 22. Halen yurt dışında olan ve gidip dönecek olan öğrenci ve personelin mobilite plan ve programlarının, Üniversitemiz tarafından hazırlanmış olan standart forma uygun olarak istenmesine,
 23. Korona virüsten korunmayı içeren ve ilgili kamu kurumları ve/veya akademik kurumlarca hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi materyallerin bütün dijital ortamlarımızda yayımlanmasına,
 24. Kütüphanemizden ödünç kitap/belge alan öğrencilerimizin kayıtları dondurulmuş olup, herhangi bir mağduriyet yaşatılmamasına,
 25. Bu tarihten itibaren ödünçten gelen kitap ve belgelerin gerekli dezenfekte işlemlerinden geçirildikten sonra kütüphanemiz raflarına yerleştirilmesine,
 26. Her düzeyde çalışanımızın konuyu hafife alan ve/veya panik yaratan yorum ve değerlendirmelerden imtina etmesine,
 27. Sürecin uzayabileceği ihtimaline binaen uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesi, idari ve akademik personelin buna hazırlanmasına,
 28. Bir akademik kurum olarak konu hakkında halkı bilinçlendirme ve hayatın doğal akışına katkıda bulunma çalışmalarının yapılmasına,
 29. Olası hukuki sonuçlar dikkate alınarak konu hakkında yapılan bütün çalışmaların raporlanması ve arşivlenmesine,
 30. Bütün binaların girişine el dezenfektanların konulması,
 31. Servis aracı hizmeti vermeye devam etmekle birlikte, teması azaltmak için servis yerine şahsi araçlarla işe geliş-gidişin özendirilmesi; ayrıca servis araçlarında dezenfektan bulundurulmasına,
 32. Eğitime ara verilmiş olmasının bir tatil değil bir koruma tedbiri olduğu, bu nedenle gerekli uyarılara uyulması gerektiği, süreç hakkında yeni gelişmelerin paylaşılması hususunda bütün akademik, idari personel ve öğrencilere kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmasına karar verilmiştir.

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 17 Mart 2020, Salı / 7845 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi, Koronavirüs,

Bu Kategorideki Diğer Haberler