Avrupa Destekli Ermeni Terörü

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi tarafından ‘‘Avrupa Destekli Ermeni Terörü’’ isimli konferans gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğr. Gör. Yrd. Doç. Dr. Kevser Değirmenci katıldı.

Değirmenci sözlerine 18.ve 19.yy tarihi gelişmeleri Osmanlı sınırları içinde meydana gelen bütün etnik sorunların istisnasız dış etkilerden kaynaklandığını göstermektedir. Osmanlı Devleti tarafından yüzyıllar boyunca millet-i sâdıka olarak kabul edilen Ermeniler, Avrupa Devletlerinin Doğu Sorunu olarak bilinen politikaları neticesinde önemli bir argüman haline geldiler. Özellikle 19.yy’ın ikinci yarısından itibaren zayıflayan Osmanlı idaresi Ermeni faaliyetlerini kolaylaştırdı. Fransız İhtilali’nin ateşlediği milliyetçilik akımları ve Avrupa’nın desteği çok geçmeden Ermeni kilisesi destekli bir Ermeni milliyetçiliğini doğurdu. ‘‘Başlangıçta elitist bir özellik taşıyan Ermeni milliyetçiliği, Ermeni toplumunun tüm katmanlarına yayılarak ayrılıkçı bir renge büründü’’ dedi.

Ermeni sorunu Ermenilerin kendi içinden ve ihtiyaçlarından çok, büyük devletlerin bölge üzerindeki çıkar hesaplarından kaynaklanmıştır. Büyük devletlerin kendi hesaplarını gizlemek için sorunu bir insanlık ve Hıristiyanlık sorunuymuş gibi göstermeleri bilhassa Ermeni dini çevrelerini etkilemiştir. Başta Ermeni Patrikhanesi olmak üzere nüfus ve toprak şartlarına bakmaksızın bağımsızlık ve muhtariyet hayali peşinde koşan Ermeniler, kendileri üzerinde oynanan oyunları görememişlerdi.

Sultan Abdülhamid, Babıâli’de büyük devletlerin baskılarına boyun eğme eğilimi gördüğünde sık sık sadrazam ve hükümet değişikliklerine başvurarak Ermenilere dair talepleri yerine getirmemiştir. ‘‘Ermeni isyanları karşısında özellikle Sultan Abdülhamid’in direnci ve kararlı tutumu, Avrupalıların müdahale gayretlerini en aza indirmiş, hadiselerin kontrolden çıkışını önlemiştir’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 12 Nisan 2018, Perşembe / 1918 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya,

Bu Kategorideki Diğer Haberler