Somut Olmayan Kültürel Miras Paneli Düzenlendi

Üniversitemiz Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, konuşmacı olarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı-UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Dr. Selcan Gürçayır Teke’nin katıldığı Somut Olmauan Kültürel Miras Paneli düzenlendi. Panele, Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Anıl İça, akademik personelimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Somut olmayan kültürel miras ve aktarımında medyanın rolü konusunda konuşma yapan Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, somut olmayan mirasın korunması ve aktarımı üzerinde durarak eğitimin önemini vurguladı. Medyadaki reklam, dizi ve filmlerde kendi kültür unsurlarımız yerine başka kültür unsurlarının kullanıldığını bununda kendi kültürümüzün yeni kuşaklara aktartmada sıkıntı yarattığını ve yeni kuşakların kendi öz kültürlerini unutmaya başladıklarını belirtti.

Somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. M. Öcal Oğuz şunları söyledi: “Somut olmayan kültürel miras toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar anlamına gelir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan kültürel miras doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir.”

Türkiye için somut olmayan kültürel mirası (SOKÜM) birikim, deneyim ve vizyon konusunda açıklamalardan bulunan Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel kültür envanteri, bunların listelenmesi ve işleyiş süreçleri hakkında dinleyicilere bilgiler aktardı. Sürdürülebilir kalkınma, kültürlerarası diyalog konularında kurumun yaptığı çalışmalar hakkında örnekleri aktardı.

Somut olmayan kültürel miras ve eğitim ilişkisine değinen Dr. Selcan Gürçayır Teke, küreselleşmenin somut olmayan kültürel mirasa tehdit olduğunu, küreselleşmenin ve medyanın etkisi ile somut olmayan kültürel mirasın kaybolması ile yerine başka kültürlerin doldurduğunu, modernite karşısında geleneksel kültürlerin güç kaybettiğini ve gençlerin somut olmayan kültürel mirasa karşı ilgilerinin azaldığını, bilgiye ulaşma ve bilgiyi tüketmede yaşanan hızlanmanın somut olmayan kültürel mirasları öğrenme ve hayata geçirmede sorunlar yarattığını vurguladı. 

Yapılan konuşmaların ardından konuklar dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Ayrıca, Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören konuklara hediye takdim etti. Prof. Dr. M. Öcal Oğuz da Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören’e ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Anıl İça’ya UNESCO’nun yayınlarını hediye olarak takdim etti.  

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 21 Nisan 2017, Cuma / 1958 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Somut Olmayan Kültürel Miras, UNESCO, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu,

Bu Kategorideki Diğer Haberler