DPÜSEM ile Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü Eğitimlerine Devam Ediyor

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) ile Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) koordinatörlüğünde ilimiz genelinde faaliyet gösteren firma çalışanlarına eğitimler vermeye devam ediyor.

DPÜSEM tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Sanayi odaklı eğitim faaliyetleri Üniversitemiz bünyesinde DPÜSEM koordinasyonu ile sağlanmaktadır. Bu eğitimlerdeki asıl amacımız Üniversitemizin, sanayi çalışanlarının yetişmesine ve organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların projelerine katkı sağlamaktır. Eğitimler tamamen pratik eğitim olup gerçek sistemler üzerinden kursiyerlere proje yaptırılarak verilmektedir.

Sınırlı sayıda kursiyere verilen eğitimler için DPÜSEM talepleri önceden almakta ve eğitim programını hazırlamaktadır. Her bir eğitim 15 kursiyerden oluşmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi aynı görev ve sorumlukla Üniversitemiz öğrencilerine de ayrı eğitim grupları açarak Otomasyon bilgilerine katkı sağlanmaktadır.

Verilen eğitimler ve içerikleri :

Temel Seviye Pnömatik/Elektropnömatik

PN1103Bu eğitim programında katılımcı, pnömatik ve elektrik  teknolojisini, ilgili elemanları ve bu elemanların görevlerini bilecek, basınçlı havanın hazırlanması ve etkin kullanılması ile

ilgili yorum yapabilecek, sistemlerin pnömatik/elektropnömatik kontrol yöntemlerini ve devre şemalarını anlayabilecek seviyeye gelecektir.

Gerekli ön bilgi: Genel seviyede teknik bilgi.

Hedef grup: Fabrikalarda üretim ve bakımdan sorumlu her kademedeki çalışanlar.

İçerik: Enerji türleri, temel fiziksel bilgiler, kuvet, basınç, debi, hız kavramları.

Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması ve şartlandırılması.

Kompresör, tank ve kurutucu çeşitlerinin tanıtılması.

Pnömatik elemanların iç yapıları ve çalışma prensipleri.

Vakum hakkında genel bilgi.

ISO 1219 standardına göre devre elemanlarının sembolleri.

Devre okuma ve devre çizim tekniği

Pnömatik iş elemanlarında hız ayarı.

Pnömatik kumanda teknikleri (Konuma basınca, zamana ve sayıya bağlı kumanda).

ISO 1219’ a göre pnömatik ve elektrik devrelerin çizimi.

Temel elektrik bilgilerinin tekrarlanması.

Açık ve kapalı kontak kavramları.

Röle tekniği, röle türleri ve direkt/endirekt kumanda.

Mühürleme ile hafıza devreleri.

Elektrikle basınca ve konuma bağlı kumanda.

Temel devre uygulamaları.

Süre: 3 gün

Temel Seviye Hidrolik/Elektrohidrolik

HY1103: Bu eğitim programının sonunda katılımcı, hidrolik ve elektrohidrolik sistemlerle ilgili prensipleri anlayabilecek, ekipman, akışkan ve devre mantığı ile ilgili yorum  yapabilecek ve hidrolik sistemlerin devre şemalarını okuyabilecek seviyeye gelecektir.

Gerekli ön bilgi: Genel seviyede teknik bilgi yeterlidir.

Hedef grup: Fabrikalarda üretim, tasarım ve bakımdan sorumlu olarak her kademedeki çalışanlar.

İçerik: Enerji türleri, karşılaştırılması ve seçimi.

Basınç kavramı.

Silindir çapı, basınç, yük ve güç hesapları.

Hidrolik sitemin temel yapısı, mantığı ve çalışma prensipleri.

Hidrolik akışkan davranışları.

Hidrolik tanklar, filtreler, yağlar hakkında bilgiler.

Pompalar ve silindirler.

Yön kontrol, basınç kontrol ve akış kontrol valfleri hakkında bilgiler.

Kavitasyonu oluşturan nedenler ve kavitasyonun sisteme verdiği zararlar.

Temel elektroteknik bilgilerinin verilmesi.

Açk ve kapalı kontak kavramının anlatılması.

Elektrohidrolik sistem elemanlarının ve devre sembollerinin öğretilmesi.

ISO 1219 normuna göre devre elemanlarının sembolleri ve şema çizimi.

Güç bölümünün hidrolik, kontrol bölümünün elektriksel olarak gerçekleştirilmesi.

Elektrohidrolik sistemlerin kurulması.

Devre şemalarının analizi, şema okuma ve uygulamalı devre kurulması.

Hidrolik ve elektrohidrolik devrelerde uyulması gereken emniyet kuralları.

Sınır koşullu devrelerin kurulması.

Mühürleme devrelerinin oluşturulması ve sinyalin bellekte saklanması.

Başla-Dur butonlarının yerleştirilmesi.

Mantık devrelerinin oluşturulması.

Uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Süre: 3 gün

Temel Seviye PLC (Simatic Manager ile S7-300, ET 200, ….)

PL1107: Bu eğitim programında katılımcı, ilgili PLC’yi kullanarak temel programlamayı yapabilecek seviyeye gelecektir.

Gerekli ön bilgi: Temel bilgisayar kullanım bilgisi.

Hedef Grup: Ustabaşılar, teknisyenler, teknik öğretmenler, mühendisler, tasarımcılar, bakım teknisyen ve mühendisleri.

İçerik: PLC  tekniği hakkında genel bilgiler.

Sayı ve kodlama sistemleri.

Bit, byte, word ve doubleword kavramlarının açıklanması.

PLC düzenlerinin ortak yönleri.

PLC sistem elemanları ve konfigürasyonu.

SIMATİC MANAGER PLC programlama programının tanıtılması.

Donanım yapısı.

PLC modüllerinin adreslenmesi.

Programlama cihazı ile PLC arasında haberleşme şekilleri ve ayarları.

LAD, FBD, STL programlama dillerinin incelenmesi.

Sembol listesi oluşturulması.

OB,FC oluşturulması.

Mantık elemanları, hafıza elemanları, sayıcı ve zamanlayıcı kullanılan örnek problemlerin çözülmesi.

Download ve upload işlemi, program izleme ( debugging) ve değişken tablosu (VAT) kullanımı

Süre: 3 gün

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 09 Kasım 2016, Çarşamba / 2217 defa okundu.

Etiketler : DPU, DPÜSEM,

Bu Kategorideki Diğer Haberler