Çalışan – Us / Ulusal Lisans Sempozyumu

Üniversitemiz Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Lisan-I Hal Topluluğu ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu (MEDAR) işbirliğiyle Çalışan – Us / Ulusal Lisans Sempozyumu düzenlendi. Gerçekleşen sempozyum açılışına Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören, Rektör Yardımcımız ve İlahiyat Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir, İlahiyat Fakültemiz Kurucu Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, İl Müftü vekili Veysel Kükrek, STK Temsilcileri, İlahiyat Fakültemiz akademisyenleri ve öğrencilerimiz katıldı.

Açılış konuşmasını öğrenci toplulukları adına İlahiyat Fakültemiz öğrencisi Tuba Özdemir yaptı. İslam’ın doğru şekilde anlaşılıp anlatılması gerektiğini belirterek “Türkiye’de genel ifadeyle din meselesinde, özel anlamda İslam konusunda geniş bir fikir karışıklığı yaşanmaktadır. Birkaç asırdan beri dini tefekkür alanında yaşanan durağan döneminin ortaya çıkardığı zihni ve fikri atalet kendi konusunu aşarak çok ciddi siyasal ve sosyal sorunlar haline gelmiştir. Bugün yaşanan sorunların mevcut sebeplerinden biri de bizim tefekkür hayatımızda uzunca bir süre durağanlık ve ataletin yaşanmış olmasıdır. Bize düşen doğru bilgiyle bize emanet edilen öğrencileri, hem de ailelerini doğru bir istikamet üzere tutmaktır” dedi.

Düzenleme Kurulu adına konuşan İlahiyat Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Erdoğan  şunları söyledi: “Sempozyumu özel yapan şey lisans öğrencileri düzeyinde ulusal çapta yapılan ilk öğrenci sempozyumu olmasıdır. Sempozyumun ana teması olarak belirlenen İslam’ı Anlama ve Anlatma meselesi her Müslüman’ın varoluşunun şart koşuludur. Dünya konjonktüründe değişen İslam algısı, haksız ithamlara ve gerçek İslam ile anlaşılan din arasında farklılıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle özellikle gençlerin İslam’a nasıl baktıkları meselenin anlaşılması açısından büyük önem arz etmektedir.”

Daha sonra Rektör Yardımcımız ve İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Halis Aydemir sempozyumun amacı hakkında katılımcıları bilgilendirerek “Amacımız lisans öğrencisi de bir tebliğ hazırlamayı, işlediği konu etrafındaki kaynakları incelemeyi, araştırmayı bunları ilmi bir dil ile yazıya dökebilmeyi şimdiden öğrensin bu anlamdaki o ilk zorlu eşiği aşsın” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören şunları söyledi: “Bu sempozyum sadece ilk olması bakımından değil, öğrenci toplulukları tarafından düzenlenmesi bakımından da takdire şayandır. Bu sempozyum bir cesaret, ufuk ve vizyon ürünüdür. Sempozyuma seçilen tema oldukça anlamlı, güncel ve gelecek anlamda umut verici bir tema. Büyüklerin başaramadığı İslam’ı anlama ve anlatma hedefi genç akademisyen adaylarına çok güzel yakışacak. Hayatın merkezine Kur’an-ı Kerim’i aldığını söyleyen ama bir türlü Kuran’ın götürdüğü Peygambere ulaşamamış, şahısları kutsayan, putlaştıran din anlayışından ancak bu temiz, masum gençlerimizin vizyonuyla uzaklaşabileceğimizi düşünüyorum.”

Vali Ahmet Hamdi Nayir şu şekilde konuştu: “Günlük mesai yorgunluğumuzun içinde bize nefes aldırmayı sağlayan bu tür programlar hep özlediğimiz, öncelediğimiz konulardan olmaya devam ediyor. Lisans öğrencilerimizin bu mesuliyeti hissederek kendilerinin öğrenme sürecinde öğretici olmaya hevesli olduklarını gösteren bu çalışmada bulunarak sizlerin zevkinden, şevkinden istifade etmem gerektiğini düşündüm.”

İslam dünyasının bugün en büyük sıkıntısının anlama ve anlatma olduğuna dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Günümüzün önemli meselelerinden ‘anlama ve anlatma’ konularını seçmiş olmanız da ayrıca dikkat çekici. Her bakan göremeyebilir, her okuyan anlayamayabilir, her anlayan anlatamayabilir. Bunlar farklı gayretleri içermesi gereken hususlar. Baktığımızı görebiliyor, okuduğumuz anlayabiliyor, anladığımızı da en iyi şekilde anlatabiliyorsak hayatımızın gayelerine en yakın davranışları ifa etmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Günümüz dünyasına baktığımızda da yaşadığımız acı tecrübeler bize gösterdi ki görme, anlama ve anlatma konusunda bir sürü eksiğimiz var. Gönül coğrafyamızı da içine katarak düşündüğümüzde İslam’ı anlama ve anlatma konusunda da çok büyük eksiğimiz var. Genç arkadaşlarımız genç bir bakışla bu konuları gündeme getirip, iyi bir başlangıçta, iyi bir konu seçme başarısını yakaladıkları için ben arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Lisan-ı hal demişler ama lisan-ı kal’e de geçmişler. Artık konuşma lisanında da fikirlerini yalnızca halleriyle değil, dilleriyle ifade etme konusunda da başarılarını bize göstermiş oldular” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, İlahiyat Fakültemiz Kurucu Dekanı, Sn. Prof. Dr. Bilal Kemikli açılış dersi konferansı verdi. Öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören, Sn. Kemikli, öğrencilerinin düzenlemiş olduğu bu toplantının ne derece önemli olduğunu şu cümlelerle ifade etti: “ Bu toplantının ne derece önemli olduğunu yirmi yıl sonra daha iyi anlayacaksınız. Otururken kendi öğrenciliğime yolculuk ettim, seksen sekiz senesinde Ankara Üniversitesinde arkadaşlarımla birlikte gençlerin sorunları ile ilgili bir panel düzenlemiştik. O panele katılanlar, bugün çok önemli hizmetlerde bulunuyor. Araştırma, bilim, tecrübe işidir. Bu tecrübe böyle etkinliklerle elde edilir. Siz gençlerden umutluyum. Bu heyecanı, bu temiz gönlü selamlıyorum. Büyük fikir adamlarının sizlerin arasından çıkacağına inanıyorum. Yarınları, meselesi olan insanlar inşa edecektir. Hepimiz dertliyiz, meselemiz doğru teşhis, doğru tedavi gerektirir.” Prof. Dr. Bilal Kemikli konuşmasının devamında bugünkü ilim anlayışımızın yanlışlarından, “aklı hür” insanın sahip olması gereken meziyetlerinden bahsetti. Tek kanatla uçulmayacağını ilmin yanında sanatla da uğraşmamız gerektiğini belirterek sözlerine son verdi.

Birinci oturum Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin oturum başkanlığını yaptığı, “Zaman ve Din: Geçmişten geleceğe İslam’ı Anlama ve Anlatma.” Başlığı altında gerçekleştirildi. İlahiyat Fakültemiz Öğrencisi Zehra Karayel, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Ayşenur Karagöz, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Onur Çelik, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Alperen Yiğit’in yaptıkları sunumların ardından akşam yemeği ile sempozyumun birinci günü sona erdi.

14 Ekim Cuma ikinci oturum Prof. Dr. Halis Aydemir’in başkanlığında, “Mekân ve Din: Kurumlarda İslam’ı Anlama ve Anlatma” çerçevesinde ele alındı. Gazi Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Öğrencileri Kenan Çiftçi / Kübra Demircan, Eskişehir Osmangazi Ünv. İlahiyat Fak. Öğr. Elif Selçuk, İlahiyat Fakültemiz Öğrencisi Tuba Özdemir sunumlarını gerçekleştirdi.

Üçüncü ve son oturum,  Balıkesir Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Koç’un başkanlığında, “Medya ve Din: Yazılı ve Görselde İslam’ı Anlama ve Anlatma” konusu etrafında gerçekleşti. Ankara Ünv. Hukuk Fak. Öğrencisi Alptürk Kaya, Balıkesir Ünv. İlahiyat Fak. Öğrencisi Furkan Öcal, Balıkesir Ünv. İlahiyat Fak. Öğrencisi Kübra Okçu, slayt gösterimi ile sunumlarını gerçekleştirdiler.

Öğle yemeği ve Cuma namazının ardından, değerlendirme oturumu yapıldı. Değerlendirme oturumunda İlahiyat Fakültemiz Dekan Yrd. Yrd. Doç. Dr. Ümit Aktı, İlahiyat Fakültemiz Dekan Yrd. Yrd. Doç. Dr. İlhami Günay, Balıkesir Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Koç, DPÜ İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi Ergin Ögcem sempozyumla ilgili görüş ve önerilerini paylaştı. Değerlendirme oturumunda öne çıkan başlıklar şöyleydi:

1. Sempozyum ilk olmakla kalmamalı ve gelenekselleştirilip devamlılığının sağlanmalı, hatta uluslararası platforma taşınmalı.

2. Sunumların farklı fakülte ve alanlardan öğrencilerin gerçekleştirilmesi sağlanmalı ve alanlar arası iş birliği sağlanmalı.

3. Sunumlardaki eksikliklerin giderilerek sempozyum sunumların bir kitapçık haline getirilmesi.

4. Başlıkların daraltılarak nokta atışlarının yapılabilmesi. Yeni jenerasyona, fikir ve düşünce özgürlüğü her alanda sağlanmalı.

Değerlendirme oturumunun ardından, kampüs gezisi ile sempozyumun ikinci günü sona ermiş oldu. 15 Ekim Cumartesi günü Kütahya ören yerleri, Dumlupınar Şehitliği, Aizonai Antik Kent gezisi gerçekleştirilerek üç günlük sempozyum nihayete erdi.

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 17 Ekim 2016, Pazartesi / 2750 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Çalışan – Us / Ulusal Lisans Sempozyumu,

Bu Kategorideki Diğer Haberler