21. Pazarlama Kongresi Dijital Dünyada Pazarlama

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından, 21. Pazarlama Kongresi Dijital Dünyada Pazarlama Kongresi Açılış Töreni düzenlendi. Kongreye Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve kongreye katılan misafirler katıldı.

Kongre Açılış Töreni’nde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören şunları söyledi: “Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD) tarafından her yıl organize edilen, bu yıl Üniversitemizin ev sahipliği yaptığı 21. Pazarlama Kongresini açıyor olmaktan mutluluk duyuyor, Böylesine ilgiyle takip edilen bir kongreye ev sahipliği yapıyor olmanın gurunu yaşıyorum.

Kongreler, toplumsal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda ele alınan konuların tartışıldığı toplantılar niteliğindedir. Dolayısıyla, insanlığın yararına olacak şekilde konulara bilimin ve bilimselliğin esas alınarak yaklaşılmasını sağlayabilecek çözümler getirilmesi temeldir. Pazarlama Kongresi’de bu temelde, pazarlama disiplini çerçevesindeki konuları böylesi bir yaklaşımla ele alarak faydalı çözümler ve öneriler getirilmesini hedef alan Türkiye’nin önemli toplantılarının başında gelmektedir. 21. Pazarlama Kongresi ana tema olarak, Dijital Dünya’da Pazarlama’yı seçmiştir. Oluşturduğu derin etkiler nedeniyle, çağımızda en fazla tartışılan ve ele alınan konuların başında geldiği kuşkusuzdur.

21. Yüzyıl her yönüyle teknolojik değişimlerin ekonomik, sosyal ve diğer alanlardaki etkisinin son derece hissedildiği bir dönem olagelmiştir. Dijital ortamlar, eğitimden sanata, ticaretten eğlenceye, sağlıktan spora her alanda önemli bir araç ve merkez konumundadır. Dijital uygulamaların verimliliği, kültürel ve ekonomik bir entegrasyona gidilen küresel dünya da başarılı olmak için anahtar niteliğindedir. Bu kapsamda, avantaj ve dezavantajlarıyla değerlendirilerek hareket edilmesi önemli bir sorundur. Çünkü, dünya genelinde yaygınlaşan kullanımının yanında birlikte getirdiği tehlikelere karşı dikkatli hareket edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, birey, toplum ve işletmeler anlamında üstlenilecek önemli sorumluluklar olduğu inancındayım.

21. Pazarlama Kongresi’nin, İşletme ve Pazarlama Alanının saygınlığına, gelecek perspektifine, bilime ve insana olan yaklaşımına yaraşır, üretken ve fikirlerin yarıştığı bir kongre olmasını diliyorum, saygılarımı sunuyorum.”

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Aydın Kayabaşı şunları söyledi: “Pazarlama kongreleri ile pazarlama biliminin gelişmesine, bilimsel çalışmaların ve araştırmaların özendirilmesine, öğretim elemanlarının, eğitimcilerin, uygulamacıların dayanışmasına, eğitim hizmetlerinin verimli ve etkin düzeyde uygulanmasına ve mesleğin gelişmesine yönelik katkı ve etkinliklerde bulunmak amaçlanmaktadır.

Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen 21. Pazarlama Kongresi’nin teması Dijital Dünya’da Pazarlama olarak belirlendi. Kongre kapsamında pazarlama disiplinine yönelik bireysel ve sektörel değişimler ve eğilimler akademik bakış açısıyla ele alınarak etraflıca tartışılmaya çalışılacaktır. 21. Pazarlama kongresi kapsamında düzenlenen özel oturumlarla, kongre katılımcılarına nitelikli bilgi paylaşımı ve sosyalleşme ortamı oluşturulmaya çalışıldı. Ayrıca bildiri sunumları ve doktora kolokyumu oturumları gerçekleştirilecek. 21. Pazarlama Kongresi kapsamında bu yıl ilk defa, pazarlama kongresinin uluslararası nitelik kazanabilmesi amacıyla İngilizce yazılmış bildiriler kabul edildi. Kongre süresince 4 adet doktora tezi, 76 adet Türkçe yazılmış bildiri ve 16 adet İngilizce yazılmış bildiri sunulacak, oturumlar kapsamında tartışılacak.

21. pazarlama Kongresi’nin organize edilmesinde sponsor olarak destek veren TPPD A.Ş.’ye, Altın Çini’ye Beta Yayıncılık’a, Şekerbank’a yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca özel oturumlarla katılımcılarımıza sektörel ve akademik anlamda bilgi ve deneyimlerini aktaracak olan Prof. Dr. Nukhet Vardar, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Prof. Dr. Ömer Torlak, Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan, Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve TPPD A.Ş. Mutlu Gül’e teşekkürlerimi sunarım. Her türlü desteklerinden ötürü kongre sekretaryası değerli arkadaşım Yrd. Doç. Dr. İçlem Er’e ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Ercan Taşkın’a ve düzenleme kuruluna teşekkür ederim.”

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği ve Pazarlama Kongresi hakkında bilgiler veren Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Canan Madran şunları söyledi: “Bizleri Dumlupınar Üniversitesi’nde ve Kütahya’da çok mükemmel bir şekilde ağırladığınız için teşekkür ederiz. 21. Pazarlama Kongresi’ni Dijital Dünyada Pazarlama alt başlığında düzenliyoruz. Pazarlama Kongremiz önemli bir şekilde kurumsallaştı. Her aşaması profesyonelce yürütülmektedir. Akademik çalışma esasları çerçevesinde çalışmalar yapmaktadır. En iyi bildiriler ödül yönetmeliğine göre ödüllendirilmektedir. Pazarlama alanında Türkiye’de çok önemli bir çalışmadır. Önceki yıllarda yapılan çalışmalara ve gerekli bilgilere ulaşmak için pazarlama.org.tr ve twitter’da ppaddernek hesabından bizlere ulaşabilirsiniz.”

21. Pazarlama Kongresi Dijital Dünyada Pazarlama Programı

06 Ekim 2016–Perşembe / 06th October 2016 - Thursday

09:00

18:00

Kayıt İşlemleri / Registration

 

09:00

11:00

Doktora Kolokyumu II / Doctoral Colloquium II

Başkan / Chair

B. Zafer Erdoğan

Bülent Aydın - Etnik Restoran, Mutfak ve Ülke İmajının Ülkeyi Ziyaret Etme Niyetine Etkisinin İncelenmesi: Türk Restoranları Örneği

Mehmet Ozan Karahan - Dijital Korsanlıkta Planlı Davranış Teorisi ve Etik Kavramının Etkisi

Adnan Kara - Uluslararası Pazar Bölümlendirme ve Konumlandırma Stratejilerinin İhracat Performansına Etkisi: Türk İhracatçıları Üzerine Bir Araştırma

Semra Doğan Çifci - Marka-Ünlü Uyumunun Reklam Etkinliğinde İçselleştirme ve Özdeşleşmenin Rolü

12:00

13:00

Öğle Yemeği / Lunch

13:00

13:30

Otobüs Transfer ( Dumlupınar Üniversitesi Kampüsü)

14:00

 

 

 

 

15:00

 

 

 

 

Açılış Konuşmaları / Opening Speeches

Prof. Dr. Remzi Gören – Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, 21. Pazarlama Kongresi Onursal Başkanı

Aydın Kayabaşı – 21. Pazarlama Kongesi Düzenleme Kurulu Başkanı

Canan Madran – Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Başkanı

15:00

16:00

Nükhet Vardar, Murat Kolbaşı ve Mustafa Tanyeri - "Markalar Fısıldıyor (MF) başlıklı Proje Kapsamında Vaka Analizi - Pazarlamada Değer Zinciri Yaratmak: Hızlı Balık, Büyük Balığı Geçer".

16:30

17:30

Ömer Torlak – Rekabet Kurulu Başkanı “Pazarlama, Rekabet ve Ahlak”

18:00

18:30

Otobüs Transfer

20:00

 

Akşam Yemeği  (Gülümser Hatun Oteli)

 

07 Ekim 2016 – Cuma / 07th October 2016 - Friday

09:00

18:00

Kayıt İşlemleri / Registration

09:00

10:40

Paralel Oturumlar -I  / Parallel Sessions - I (Salon 1)

Başkan / Chair

Meltem Nurtanış Velioğlu

Funda Bayrakdaroğlu, Mehmet Marangoz & Aytekin Fırat - Tüketim Tarzı Olarak Vejetaryenlik: Vegan ve Vejetaryen Tüketicilerin Davranışlarına İlişkin Netnografik Bir İnceleme

Ş. Sinem Atakan & Mina Seraj - Evde Yemek Hazırlama Davranışının Tüketici Motivasyonu Yönünden İncelenmesi

Lütfiye Can & Nihat Kaya - Facebook’a Olan Psikolojik Bağımlılık ve Facebook Reklamlarına Yönelik Tutuma Etkisi

Volkan Özbek & Aycan Külahlı - Tüketicilerin İlgilenim, Memnuniyet ve Sadakat Düzeyleri Cinsiyete Göre Değişmekte Midir?

Hatice Aydın - Marka Aşkının Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma

09:00

10:40

Paralel Oturumlar -I  / Parallel Sessions - I (Salon 2)

Başkan / Chair

Müge Arslan

Tahsin Perçin Batum & Nezihe Figen Ersoy - B2B İçin Sosyal Medyada Yeni Fırsat: Instagram ve Türkiye’deki Öncüler

Arzu Seçer & Faruk Emeksiz - Adana İli Kentsel Alanda Tavuk Etinde Gıda Güvenirliği Algısı ve Ödeme Gönüllülüğü

Ayşe Bengi Özçelik, Bayram Arslanoğlu, Elif Karaosmanoğlu & Ayşe Banu Elmadağ Baş - Hizmet Hatalarının Telafi Edilmesine Yönelik Çözümlerin Tüketicilerin Satın Alma Sonrası Tutumlarına Etkisi: Düzenleyici Odak Teorisi Yaklaşımı

Tutku Eker İşcioğlu - Sanal Market Alışverişi Niyetinin Sürekliliğini Etkileyen Unsurlar ve Bir Model Önerisi

Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu - Bütüncül Kanal Stratejisinin İncelenmesi: Gıda Perakendecisinden Bulgular

09:00

10:40

Paralel Oturumlar -I  / Parallel Sessions - I (Salon 3)

Başkan / Chair

Kaan Varnalı

Ayşen Coşkun & İbrahim Taylan Dörtyol - “Daha Kişiselleştirilmiş Kararlar”: İnteraktif Tüketici Karar Yardımcılarının Kullanımının Tespiti

Burcu Gümüş & Eser Telci - Değişen Tüketici Kültüründe Yeni Trend: Ortak Tüketim

Murat Burucuoğlu & Evrim Erdoğan - Ticari Müşterilerin Mobil Bankacılık Adaptasyonları Üzerine Bir Araştırma

Fatih Doğan & Metehan Tolon - Mobil Pazarlama Uygulamaları ve Ankara'daki Kullanıcıların Uygulama İçi Mobil Gösterim Reklamlarına Karşı Tutumu

Hasan Gedik & Mehmet Etlioğlu - Elektronik Pazaryerlerinde Hizmet Kalitesi; Emlak Pazarlaması Üzerine Bir Çalışma

09:00

10:40

Paralel Oturumlar -I  / Parallel Sessions - I (Salon 4)

Başkan / Chair

Sevgi Ayşe Öztürk

Buket Bora Semiz - A ve B Tipi Kişilik Özelliklerine Göre Tüketicilerin Plansız, Kompülsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarının Araştırılması

Nurettin Ozan Bakır, Gözde Güsan & Özge Güvendik - Sadakat Kartlarına Yeni Bir Bakış Açısı: Hopi (Alışverişin App’i) Üzerine Bir Araştırma  

Fatma Hilal Ergen Keleş, Özge Demir, Ayşe Banu Elmadağ Baş & Elif Karaosmanoğlu - “Ucuz Etin Yahnisi!”: Tüketicilerin İndirim Dönemlerinde Ürün Hatalarına Karşı Tepkileri

Pınar Bacaksız - Inbound Pazarlamada Sosyal Medya ve Kadın Tüketicilerde Satın Alma Davranışına Olan Etkisi

Erdal Ünsalan & Mustafa Ünsalan - Showrooming: Mağaza İstismarı

10:40

11:00

Kahve ve Çay Molası / Coffee Break

11:00

11:40

Cengiz Yılmaz - Pazarlama Bilgisi Üretiminde Nicel-Nitel Araştırma Ayrımı: Olmalı mı Olmamalı mı? (Salon 3)

11:40

13:20

Öğle Yemeği / Lunch

13:20

15:00

Paralel Oturumlar - II / Parallel Sessions– II (Salon 1)

Başkan / Chair

Sevtap Ünal

Bengü Sevil Oflaç & Dursine Melis Özdemir - Analysis of Big Data on Twitter for an Airline Company

Ramazan Yavuz & Ayşegül Toker - Impact of Social Media Tools on Brand Awareness and Attitude: An Exploratory Study

Lena Cavuşoğlu & Deniz Atik - Making a Career out of Fashion Blogging

Duygu Fırat & Şenol Hacıefendioğlu – The Effect of Consumers Purchasing Behavior on Post-Purchase Behavior in Blog Sites

Aysu Göçer & Ceren Altuntaş Vural - Online Technologies In Social Marketing

13:20

15:00

Paralel Oturumlar - II / Parallel Sessions - II (Salon 2)

Başkan / Chair

Nurhan Papatya

Behçet Yalın Özkara & Muhammet Ali Tiltay - Bağış Amaçlı Online Ürün Satın Alma: Bağış Motivasyonları ve Online Satın Alma Unsurlarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Rolü

Ömer Torlak, Muhammet Ali Tiltay, Mahmut Sami İşlek & Ufuk Ay - Türkiye’de Kar Amaçsız Örgütlerde Pazarlama Çalışmaları (1999 – 2015): Merkez-Çevre İlişkisi Bağlamında Mevcut Durum ve Yönelimler

Banu Atrek & Canan Madran, Ulusal Alan Yazınında Sürdürülebilir Tüketim: Tüketici Perspektifinden Sistematik Derleme Çalışması

Şeyda Gürkaynak, Nilüfer Sezen Doğan, Süleyman Barutcu & Selçuk Burak Haşıloğlu - Sosyal Medya Uygulamalarının Kullanım Sıklıklarına Göre Değişim Süreci: Akademisyenler ve Öğrenciler Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Bilge Aykol, Manolya Aksatan, Zehra Gökçe Sel & İlayda İpek - Kültürel Miras Alanı Ziyaretinde Akış: Ziyaretçilerin Eğitim ve Kaçış Deneyimlerinin Etkileri

13:20

15:00

Paralel Oturumlar - II / Parallel Sessions - II (Salon 3)

Başkan / Chair

Burcu Candan

Naci Büyükdağ, Ayça Kangal Demir & Olgun Kitapcı – E-Tatminin Web Ara Yüz Özellikleri ile E-Bağlılık Arasındaki İlişkiye Aracılık Etkisi

Lütfiye Can & Onur Maçka - Sosyal Medya Reklamlarının Yaratıcılığının ve Reklama Yönelik Tutumun Satın Alma Niyetine Etkisi

Tuğba Kılıçer & Elif Boyraz - Selfie Çağı Narkissosları ve Sosyal Medya Nehrindeki Akisleri: Narsistik Kişilik ve Kişisel Markalama Üzerine Bir Araştırma

Buket Bora Semiz & Remzi Altunışık - Showrooming Davranışının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesine Yönelik Bir Model Önerisi

13:20

15:00

Paralel Oturumlar - II / Parallel Sessions - II (Salon 4)

Başkan / Chair

Durmuş Ali Deveci

Emel Kurşunluoğlu Yarımoğlu & Eda Yaşa Özeltürkay - Çevrimiçi Tüketici Görüşlerinin Etkiler Hiyerarşisi ile İncelenmesi: DAISAMS Modeli Önerisi

Alparslan Özmen & Ahmet Alp Eken - Dijital Pazarlamada Geleceğin Yöntemi Olarak Sanal Giyinme Kabinlerinin Yaygınlaşması

Mehmet Marangoz, Funda Bayrakdaroğlu & Ali Emre Aydın - Tüketimde Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Paylaşım Ekonomisi: Ortak Kullanım Ağlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi

Nurcan Yücel & Lokman Kızkapan - Sosyal Medyanın Tüketici Satın Alma Karar Sürecinin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özellikler Açısından İncelenmesi

Yener Girişken & Tuna Çakar – Reklam Filmlerinde Dış Ses Etkisinin Optik Beyin Görüntüleme Cihazıyla Saptanması

15:00

15:20

Kahve ve Çay Molası / Coffee Break /  (PPAD Üye Buluşması/PPAD Meeting)

15:20

17:00

Paralel Oturumlar  - III / Parallel Sessions - III (Salon 1)

Başkan / Chair

Aydın Kayabaşı

İbrahim Kırcova & Şirin Gizem Köse - Televizyon Dizileri ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Yönelik Genç Tüketicilerin Tutumlarına İlişkin Bir Nitel Araştırma

Gökhan Aydın - Kişiselleştirme ve Sosyal Medya Reklamlarına Tutum Oluşumu

Banu Külter Demirgüneş & Mutlu Yüksel Avcılar - Mobil Reklam Değeri ve Akış Deneyiminin Mobil Reklamları Kabullenme Üzerindeki Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Meltem Öztürk, T. Perçin Batum & Figen Ersoy - Konut Markaları Pazarlama İletişiminde Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor?: Bir İçerik Analizi

Betül Çal - Pazarlama Yatırımlarının Verimliliğinin Sektörel Bazda İncelenmesi: BİST Örneği

15:20

17:00

Paralel Oturumlar  - III / Parallel Sessions - III (Salon 2)

Başkan / Chair

Mustafa Tanyeri

Ebru Sürücü & Gül Denktaş Şakar – Exploring The Alignment Between The New Service Development and Service-Dominant Logic: A Grounded Theory Study Of Logistics Service Providers’ Perspective

Erhan Demirbaş & Gamze Arabelen - Impacts of Gamification on Logistics and Supply Chain Education: Chip Supply Case Study

Forrest Watson & Ahmet Ekici - Enhancing Consumer and Producer Well-Being Through Alternative Economies and Sustainable Marketing

Murad Canbulut & Deniz Atik - Is it Possible to Improve The Quality of Life of “Labeled As Disabled (LAD)” People Through Marketing?

Enis Yakut - Role of Balance Theory on Celebrity Endorsement: Effect of Pre-Existing Attitudes

15:20

17:00

Paralel Oturumlar  - III / Parallel Sessions - III (Salon 3)

Başkan / Chair

Mehmet Marangoz

Bahtışen Kavak, Şerife Kazancı & Neslişah Taner - Yeniliği Benimseyen Kategorilerinin Bütüncül ve Analitik Düşünme Açısından Farklılıkları: Akıllı Telefonlar İçin Bir İnceleme

Şuayıp Özdemir, Fikret Yaman & Semih Açıkgözoğlu - Hanehalkı Tüketiminde 2002-2013 Yılları Arası Değişimler: Afyonkarahisar Örneği

Bengü Sevil Oflaç, Aysu Göçer & Ayben Çelik - Alışverişin “Baba” Hali: Baba Olmakla Değişen Tüketim Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma

Deniz Zeren & Nilüfer Gökdağlı - Tüketicilerin Sanal Kompülsif Satın Alma Davranışlarının Araştırılması

15:20

17:00

Paralel Oturumlar  - III / Parallel Sessions - III (Salon 4)

Başkan / Chair

Ercan Taşkın

Aysun Kahraman & Canan Ay - Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Ürün Krizi Döneminde Müşterilerin Atfetme Sürecine Etkisi

İbrahim Arısal - Postmodern Bir Mecra Olarak Ekşi Sözlükte Pazarlama Kavramının Algılanma Biçimlerine Yönelik Bir İçerik Analizi

Aykan Candemir, Ali Erhan Zalluhoğlu, Aslı Diyadin & Cihat Karslı - Öğrencilerin Mobil Kozalanma (Mobile Cocooning) Davranışlarının Analizi: İzmir Örneği

Zehra Bozbay &Bahman Huseynli - Mobil Müşteri İlişkileri Yönetimine İlişkin 2005-2016 Yılları Arasında Yayınlanmış Makalelerin İçerik Analizi İle İncelenmesi

Gülmüş Börühan, Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu & Pervin Ersoy - Perakendecilerin Perspektifinden Değişen Perakendecilik ve Müşteri Algısına Yönelik Bir Araştırma

17:00

17:40

B. Zafer Erdoğan – Pazarlama Akademisi Biz Kimiz? Ne yapıyoruz? (Salon 3)

17:40

18:00

Dergi Editörleri ile Buluşma

19:00

19:30

Otobüs Transfer

20:00

 

Gala Yemeği  (Kütahya Hilton Garden Hill Hotel)

 

08 Ekim 2016 – Cumartesi / 08thOctober 2016 – Saturday

09:00

10:40

Paralel Oturumlar  - IV / Parallel  Sessions - IV(Salon 1)

Başkan / Chair

Mehpare Tokay Argan

Mustafa Bilgehan Kutlu & Celal Hakan Kağnıcıoğlu - Algılanan Risk ve Tüketici Etnosentrizm Eğiliminin Yerli Marka Cep Telefonlarına Karşı Tutum Üzerinde Etkisi

Fatma Selin Sak & Ümran Ünder - Uçuş Korkusu Yaşayan Yolculara Yönelik Uygulanan Pazarlama Stratejileri

Selma Kalyoncuoğlu & Emel Faiz - Müşterilerin Sadakat Geliştirme Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Akıllı Telefon Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma

Hasan Hüseyin Ceylan, M. Yasir Altıntop & Müfit Aydın - Genç Tüketicilerin Satın Alma Karar Sürecinde Ret Seti Seçim Kriterlerinin İncelenmesi

09:00

10:40

Paralel Oturumlar -I V  / Parallel Sessions - IV(Salon 2)

Başkan / Chair

Gülpınar Kelemci

Yavuz Akçi - Fiyat Algısında Zihinsel Muhasebe ve Tüketici Tercihi

Volkan Yakın & İdil Kaçar - Paylaşım Ekonomisine Yönelik Nicel Bir Araştırma: Türk Tüketicileri Açısından Airbnb Örneği

Deniz Ünal Adıgüzel & Süleyman Barutçu - Sevimlilik Algısının Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Denizli’de Bir Araştırma

Seden Doğan, Mehtap Yücel & Abdullah Tanrısevdi - Çevrimiçi Tüketici Yorumlarının İçerik Analizi Yoluyla İncelenmesi: Kuşadası’ndaki Yiyecek ve İçecek İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma

09:00

10:40

Paralel Oturumlar  - IV / Parallel Sessions - IV(Salon 3)

Başkan / Chair

Cengiz Yılmaz

Başar Altuntaş & Mustafa Halid Karaarslan - Mobil Oyun Tercihinde Etkili Faktörlerin Düzeylerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi

Volkan Doğan - Anket Verisine Güvenebilir miyiz? : İdeal Cevaplama Süresi ve Cronbach’s Alpha Yanılgısı

Tuğçe Aksoy, Çetin Kalburan, Duygu Koçoğlu & Selçuk Burak Haşıloğlu - Cinsiyet Kimliğine Göre Cevaplama Eğilimi Var mıdır?

Esra Doğan, Lena Çavuşoğlu & Tuğba Örten Tuğrul -Pazarlama Alanındaki Sosyal Medya Konulu Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

09:00

10:40

Paralel Oturumlar - IV  / Parallel Sessions - IV(Salon 4)

Başkan / Chair

Elif Karaosmanoğlu

Ramazan Kurtoğlu & Alperen Timuçin Sönmez - Marka İmajı ve Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim (WOM) İlişkisi: Marka Sadakatinin Aracılık Rolü

Erkan Yıldız & M. Enis Koç - Marka Mirası ve Marka Güveninin Satınalma Niyeti, Müşteri Tatmini Ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri

Tuba Özsevinç, Berna Tarı Kasnakoğlu & Jansanem Jular - Kişi Markasını Oluşturan Faktörler: Siyasetçi, Sanatçı ve Doktor Mesleklerinde Bir Uygulama

Tülay Girard, Musa Pınar, İlayda İpek & Nilay Bıçakcıoğlu - Özel Markalı Ürünlerin Tüketici Temelli Marka Değeri: İki Ülkede Ampirik Bir Karşılaştırma

Musa Pınar, Sinan Nardalı, Tülay Girard & Sanem Alkibay - Türkiye Süper Ligi’nin Marka Değerini Etkileyen Faktörlerin Öneminin ve Performansının Değerlendirilmesi

10:40

11:00

Kahve ve Çay Molası / Coffee Break

11:00

12:40

Paralel Oturumlar - V  / Parallel Sessions - V(Salon 1)

Başkan / Chair

Metehan Tolon

Ömer Sezai Aykaç & Aykut Yılmaz - Taraftar Özdeşliğinin Marka İmajına Etkisinde Sponsora Karşı Tutumun Aracı Rolü

Süleyman Barutçu & Melda Tomaş - Duyusal Pazarlama ve Duyusal Etkileşimin Ürün Algılamalarına Etkisi: Yumuşatıcı Ürününde Bir Araştırma

Emine Şenbabaoğlu& Emre Şahin Dölarslan - E-Müşteri Tatmini, E-Wom ve E-Müşteri Değeri: E-Müşteri Değerinin Düzenleyici Etkisinin Araştırılması

Ali Çağlar Çakmak & Bekir Özkan - Kargo Firmalarının Sunduğu Hizmetlerin Önem-Başarım Analizi İle Değerlendirilmesi: İnteraktif Bir Uygulama

11:00

12:40

Paralel Oturumlar  - V / Parallel Sessions – V (Salon 2)

Başkan / Chair

Zeliha Eser

Umut Kubat – Brand Interactions In Social Media: The Role Of Personality Traits

Ela Arı, Koen Pauwels & Sinem Atakan – The Effect of Service Satisfaction, Reputation, Distance and Discount on Repurchase and Word-Of-Mouth: An Experimental Study

Onur İzmir - Country of Origin Image, Brand, Price and Familiarity Effects on Consumers’ Subjective Evaluations and Purchase Intention

Ebru Genç & Shih-Ching (Trista) Wang – The Interaction Between Country-of-Design and Country-of-Manufacturing in Case of Different Consumption Context

Özge Özgen & Pınar Bağdatlıoğlu – Exploring the Cultural Animosity of German-Turks: A Comparison of Generations

Neslihan Paker & Serim Paker - A Preliminary Study on The Motivation Factors for Blue Voyage Purchase Intention

11:00

12:40

Paralel Oturumlar - V  / Parallel  Sessions – V (Salon 3)

Başkan / Chair

Sinan Nardalı

Ayşe Bengi Özçelik, E. Eser Telci & Şebnem Burnaz - Mobil İnternet, Tüketici Materyalizmi ve Alışveriş Bağımlılığı: Alışveriş Motivasyonlarının Düzenleyici Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Mustafa Karadeniz, Güzide Öncü Eroğlu Pektaş, Mehmet Yüksel & Ahmet Durmaz - E- Pazarlama Karmasının Değerlendirilmesi ve Online Alışverişte Müşteri Memnuniyetine Etkisinin İncelenmesi

M. Nedim Bayuk & Abdullah Öz - Nesnelerin İnterneti ve İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerine Etkileri

11:00

12:40

Paralel Oturumlar - V  / Parallel Sessions - V(Salon 4)

Başkan / Chair

Tülin Ural

İsmail Tamer Toklu - Sınırda Yabancılara Yapılan Satışların İhracat Performansı Açısından İncelenmesi: Sarp Bölgesinde Nicel Bir Araştırma

Ahmet Bayraktar - Ülke Değeri Marka Değerini Nasıl Etkiler? Menşe Ülke Etkisine Yeni Bir Yaklaşım

Bilge Aykol, İlayda İpek & Nilay Bıçakcıoğlu - Deneyimsel Bir Ürünün Kültürel Uyarlaması: Türkiye’deki Amerikan Televizyon Dizileri Üzerine Bir Vaka Çalışması

Merve Coşkun, Fatma Hilal Ergen Keleş & Şebnem Burnaz - Türkiye ve Türk Ürünlerine Yönelik Ulusal Kalıp Yargı Etkisi

 

 

Sosyal Program (Kütahya Şehir Gezisi ve Antik Kent Ziyareti)

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 06 Ekim 2016, Perşembe / 4092 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, 21. Pazarlama Kongresi Dijital Dünyada Pazarlama Kongresi ,

Bu Kategorideki Diğer Haberler