Üniversitemiz Kalite Komisyonu Kalite Çalışmaları İçin Düğmeye Bastı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne istinaden Üniversitemiz bünyesinde Kalite Komisyonu’nu kurup çalışmalarına hızla başladı.

Kalite Komisyonu, öncelikle ele alınması gereken başlıkları ayırıp, her bir başlık için alt komisyonlar oluşturdu ve bu alt komisyonlara üyelerini atadı. Bu alt komisyonlar; Mevcut Durum Analizi Komisyonu, İç-Dış Paydaş Memnuniyet Analizleri Komisyonu, SWOT (GZFT) Analizi Komisyonu, Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler Komisyonu, Eğitim ve Öğretim Komisyonu, AR-GE Komisyonu, Yönetim Sistemi Komisyonu ve Uluslararasılaşma Komisyonu’dur. Alt Komisyonlar her hafta düzenli yapılan toplantıya katılmadan önce kendi içinde toplantılar düzenleyerek üzerinde çalışılması gereken konuları tespit etmektedirler.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Remzi GÖREN, Kalite Komisyonu çalışmalarına önem veriyorum bu nedenle şu ana kadar yapılan 9 toplantıya katılarak çalışmaları bizzat takip ettim, çünkü Üniversite olarak amacımız Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yanında, İlin, Bölgenin ve Ülkenin önceliklerini destekleyecek ve toplumun ekonomik ve sosyo-kültürel yapısının gelişmesine katkı sağlayacak çalışmaların arttırılmasıdır dedi. Bu nedenle ilk iş olarak hem Üniversitenin hem de bölgenin mevcut durumu değerlendirilmiş ve Üniversitenin öncelikleri belirlenmiştir. Kent Konseyi ile bir araya gelerek Üniversite hakkındaki genel düşünceleri değerlendirilmiştir. Artık Üniversite kapalı bir kutu olmayacak, bölge halkıyla birlikte hareket eden dinamik bir yapı olarak faaliyetlerine devam edecektir ve bundan sonra yapılacak tüm çalışmalar önceliklerimizi destekler nitelikte olacaktır.

Komisyon, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği esaslar çerçevesinde Üniversitemizin; İç ve dış paydaş memnuniyetini arttıracak, Değişime daha hızlı ve kolay adapte olmasını sağlayacak, Önceliklerimize katkı sağlayacak çalışmaları arttıracak, Eğitim ve öğretimde kalite standartları çerçevesinde farkındalığı arttıracak stratejik bir yol haritasının oluşturulmasına yönelik yoğun çalışmalar yapmaktadır. 

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 14 Haziran 2016, Salı / 2715 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya,

Bu Kategorideki Diğer Haberler