Üniversitemiz Tarafından “Kütahya-Afyonkarahisar-Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı Hazırlanması” İsimli ZEKA Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi Kapanış Toplantısı Düzenlendi

Proje Yürütücülüğünü Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören’in, Proje Koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. M. Faruk Ebeoğlugil’in, Proje Desteğini Zafer Kalkınma Ajansı’nın yaptığı ve Akdan Danışmanlık A.Ş.’nin proje sunumunu gerçekleştirdiği Kurum-Kuruluş, Özel Sektör ve STK’ların Ufuk 2020 (Horizon 2020) AB Hibe Programlarına Başvuru Kapasitelerinin Belirlenmesi Projesi Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda Akdan Danışmanlık adına açıklamada bulunan Nilüfer Arıak şunları söyledi: “Yapılan bu çalışma ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar illerinde önümüzdeki 4 yıllık dönemde (2016-2020) hazırlanması öncelikli proje konularını ve bu alanlarda destek alınabilecek ulusal ve uluslararası finans mekanizmalarının tanımlanmasını ve 2016 -2020 yılları arasında açılacak ulusal ve uluslararası mali destek programları ayrıntılı olarak incelenmesini, açılan ve açılacak olan ulusal ve uluslararası programlar ve bu programlara uygun olarak belirlenen bölgesel öncelikler göz önünde bulundurularak iller ölçeğindeki olası proje konularının belirlenmesini amaç edindik.

Proje aşamasında hazırlık toplantısı, istişare toplantıları ve kurumsal kapasitesinin tespiti, proje eylem planının hazırlanması aşamalarını gerçekleştirdik son olarak da bugün sonuçlandırma toplantısı aşamasını yapıyoruz. İstişare toplantıları ve kurumsal kapasitenin tespiti aşamasında Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak’ta Yerel Yönetimler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Ticaret Borsaları, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri, Sektör Dernekleri ve Üniversiteler ile birebir toplantılar yapıldı. Bu toplantıda paydaşların mevcut proje geliştirme ve yönetme kapasiteleri değerlendirildi. Öte yandan, paydaşların mevcut veya tamamlanmış mali destek almış projeleri ve geleceğe yönelik proje planları hakkında bilgi alındı.

Proje eylem planının hazırlanması aşamasında saha çalışmalarında Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerinin bugüne kadar Zafer Kalkınma Ajansı ve Erasmus+ Ana Eylem 1 desteklerinden yüksek oranda faydalandığı, birtakım kurumların Kalkınma Bakanlığı Ar-Ge Altyapıları, Ekonomi Bakanlığı Ur-Ge Destekleri, AB IPA Operasyonel Programları, AB Merkezi Finans İhale Birimi’nin desteklerinden de faydalandığı tespit edildi. Proje eylem planı paydaşları İl Müdürlükleri, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleridir. Bu çalışma ile mevcut durumda proje geliştirme ve yönetim kapasitesi bulunan seçili bölgede daha büyük bütçeli hangi projeler için hangi mali desteklerden faydalanılabileceğine ilişkin bir Proje Eylem Planı hazırlandı. Proje Eylem Planı’na sadece asgari bütçesi 750.000 TL olan projeler dâhil edildi. Toplantıların sonuçları değerlendirilerek Proje Eylem Planı’na dâhil edilecek kurumlar ve projeleri belirlendi.”

Toplantıda Akdan Danışmanlık çalışanları proje eylem planında yer alan destek programları hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi. Üniversiteler için proje kapsamında şu tavsiyelerde bulunuldu: Bölge illerinde öne çıkan meslekler ve değerler üzerine mesleki eğitimler oluşturulmalı, girişimcilik okulları açılmalı, uluslararası ortaklıklar geliştirilmeli, üniversite-sanayi işbirliği ile sanayinin ihtiyaçları kapsamında üniversite eğitimi düzenlenmeli, bölgenin özelliklerine göre operasyonel programlar eklenmeli, üniversiteler Erasmus stratejik ortaklıklar kurmalı. Üniversiteler Teknoloji Transfer Merkezlerinin kurulmasına ağırlık vermeli. Teknoloji Transfer Merkezinde önemli çalışmalar yaparak projeler gerçekleştirmeli.

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası destek haritası hakkında bilgilendirme yapılarak hangi tür çalışmaların, ne tür destek alacağı, proje için hangi kurumlara başvurmak gerektiği hakkında katılımcılar aydınlatıldı.  

Toplantının sonunda kapanış konuşması yapan Vali Şerif Yılmaz şunları söyledi: Kütahya, kendi kaynaklarının dışında fonlardan, hibelerden yararlanarak önemli projeler gerçekleştirmelidir. Bununla ilgili olarak birimler kurmalıyız ve her kuruma yaymalıyız. Bu kapsamda Üniversitemizin bu çalışmasını çok önemsiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu proje gerçekleştireceğimiz diğer projeler için yol haritası olacaktır.” 

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 31 Mart 2016, Perşembe / 2518 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya-Afyonkarahisar-Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı, ZEKA Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi,

Bu Kategorideki Diğer Haberler