Şehir- İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Paneli 1 Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Valiliği ve Üniversitemiz tarafından Şehir- İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Paneli düzenlendi. Başkanlığını Prof. Dr. Ali Torun’un yaptığı panelde Yrd. Doç. Dr. Kadir Güler, Fethi Gemuhluoğlu hakkında; Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nur Sır Dündar, Ahmet Süheyl Ünver hakkında; Yrd. Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Ekrem Hakkı Ayverdi hakkında dinleyicilere bilgiler verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; yeni neslin tarihini, kültürünü bilerek ve değerlerimize sahip çıkarak bugünün gelişen dinamikleri ile harmanlanması ve bütünsel bir bakış açısına haiz olması ihtiyacından hareketle öncelikle gençlerin ilgisini çekecek, rol model olacak, değerlerimizin hatırlatılmasına ve anlatılmasına katkı sağlayacak “Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Valiliği ve Üniversitemiz tarafından ortaklaşa düzenlenen panelde ilk konuşmacı olan Yrd. Doç. Dr. Kadir Güler, Fethi Gemuhluoğlu hakkında şunları söyledi: “Medeniyet; Medineli, medeni insanların yaşadığı şehirlerle ve bu şehirlerin yetiştirdiği şehirli âlimlerle, sanat erbabıyla oluşur. Hangi medeniyete sahip olduğumuzu bu şehirlere bakarak bulabilirsiniz. Faziletli, erdemli şehirler değer üretir. Özellikle inanç üzerinden fikir üreten, değerli insanlar yetiştirir. Şehirler medeniyetini bu büyük şahsiyetler üzerinden büyütür ve yaygınlaştırır. Medeniyetimizi zenginleştiren bu şehirli şahsiyetlerden birisi de Fethi Gemuhluoğlu’dur.

“Şehirler medeniyetini büyük şahsiyetler üzerinden büyütür ve yaygınlaştırır. Medeniyetimizi zenginleştiren bu şehirli şahsiyetlerden birisi de Fethi Gemuhluoğlu’dur ”

Fethi Gemuhluoğlu’nun düşüncesi, insana karşılıksız hizmettir. Birbirinden ayrı düşünceleri sevgi ve saygı kavramında; farklı inançları da aşk ve hizmet kavramıyla açıklamaktadır. Ayrım yapmayan ve birleştirici bir yönü vardır. Her görüşten insanı bir araya getirmiştir. Osmanlı Medeniyetinin canlandırılması için çalışmalar yapmıştır. Gençlere önem verirdi. Onların kültürel gelişimi için çok çabaladı. Büyük bir davanın adamıydı. Gönül adamıydı. Fethi Gemuhluoğlu; pusulasını kaybetmiş, yolunu yitirmiş insanların peşinden gitmesi gereken bir büyük şahsiyettir. Yedi güzel adamın birinci adamıdır. Çünkü diğerlerinin yetişmesini sağlayan odur.”

“Ahmet Süheyl Ünver bütün bilgi birikimini, tecrübesini Ahmet Yakupoğlu’na aktarmıştır.”

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nur Sır Dündar, Ahmet Süheyl Ünver hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Ahmet Süheyl Ünver Türk kültürüne âşıkların hocasıdır. Ahmet Süheyl Ünver hekim, sanatçı kimliğiyle tarihin altın sayfasına imzasını atmış bir değerdir. Geleneksel Türk Sanatlarında çığır açan bir insandır. Geçmişi geleceğe bağlayan bir köprüdür. Çevresi tarafından Ahmet Süheyl Ünver’in yüksek ahlakı, kibarlığı, terbiyesi, hastalara yaklaşımındaki hüsnü muaşereti yanında çalışkanlığı, okuma ve yazmadaki alışkanlığı, gördüklerini ve işittiklerini kaydetme meşrebi, öğrenmeye susamış yapısı ile tanınan mükemmel bir şahsiyettir. Onu böyle mükemmel yapan ruhundaki olgunluk ve yüreğindeki saflıktır. Onun şahsiyetinde tanıdığı insanların bıraktığı izler çok önemlidir. Ahmet Süheyl Ünver’in oluşmasında babası, öğretmenleri, tanıştığı arkadaşları ve dostları önemli etkide bulunmuşlar. Ahmet Süheyl Ünver Türk kültür ve sanatının bir terkibiydi. Bu terkibin oluşmasında etkin kişiler olduğu gibi bir başka terkibin oluşmasına katkıda bulunacak kişiler olmalıydı. Bu kişi benim fahri oğlum, aziz Ahmet’im, Kütahyalı kâmil insan diyerek taltiflerde bulunduğu Ressam, Minyatürüz, Neyzen Ahmet Yakupoğlu’ydu. Ahmet Süheyl Ünver bütün bilgi birikimini, tecrübesini Ahmet Yakupoğlu’na aktarmıştır.

İstanbullu olmanın hakkını yazıları, resimleri ve defterleri ile veren, bu şehre ait inanılmaz arşiv malzemesi bırakan Ahmet Süheyl Ünver bu milletin yetiştirdiği ender kıymetlerden birisidir. Her şeyden evvel kamil bir insandır. Aklı selim, kalbi selim, yeteneği selimdir. Ömrünü bilime, kültüre ve sanata adamış bir bilim adamı, bir sanatkardır. O tıp doktoru ve tıp tarihçisi olarak tıp dünyasına, arşivci olarak Türk tarihine, bir ressam olarak Türk kültür ve sanatına büyük hizmetlerde bulunmuştur.”

“Ekrem Hakkı Ayverdi düşünce dünyamızın sönmeyen yıldızlarındandır.”

Ekrem Hakkı Ayverdi hakkında dinleyicilere bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Pınar Yazkaç şunları söyledi: “Ülkemizin kültür taşıyıcılarından olan Ekrem Hakkı Ayverdi gibi şahsiyetler günümüzde bizleri aydınlatmaya devam ediyor. Biz de, bize yol gösteren fener olarak onların izinde yürümeye devam ediyoruz. Ciddiyet, gayret, fedakarlık, sabır gibi faziletlerle donanmış bu abide şahsiyetler arkalarından engin birikim bırakarak ölümsüz oldular. Bu yük şahsiyetlerin ortak noktaları yazmaları, kültürümüzü kayıt altına almaları, bize ait kültür değerlerimizi kitap haline getirmeleri ve hem Avrupa’da hem ülkemizde bütün eserleri toparlayıp günümüze gelmesini sağlamışlardır. Aile şecerelerine baktığımızda çok temiz ve soylu ailelerden geldiklerini ve hepsinin mayalarında ilim, irfan, kültür, sanat mayalarının olduğunu görüyoruz. Milletin ruh ikliminde ümit rüzgarlarını estirmeyi başardılar. Bizleri düşünmeye sevk ettiler. Türkçemizin, mimarimizin, sanatımızın ve tevekkül hayatımızın inceliklerini bizlere hissettirdiler.

Manevi yapımızı yeniden inşa etmeye çalıştılar. Mimar, mühendis, tarihçi yazar Ekrem Hakkı Ayverdi milletine ve köklü kültürüne karşı emsalsiz bir vefa örneği göstermiştir. Restorasyon işlerine gönül vermiştir. Gelecek nesillerin tarih şuuruyla yetişmesi için elinden geleni yapmıştır. Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı-Türk Mimarisini yok olmaktan kurtaran özellikle 1950’li yıllarda yaptığı bilimsel çalışmalar, eserleri ile kaybolmaya yüz tutmuş birçok eseri ve değeri kaydetmiştir. Osmanlı coğrafyasındaki mimari kültürümüze sahip çıkarak kayıt altına alınmasında önemli çalışmalar yapmıştır. Ekrem Hakkı Ayverdi düşünce dünyamızın sönmeyen yıldızlarındandır.”

Panelin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi panele katılan konuklar tarafından gezildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Valiliği ve Üniversitemiz tarafından Şehir- İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Paneli 2 Projesi kapsamında Panel Başkanlığını Prof. Dr. Hasan Basri Karadeniz’in yaptığı panelist olarak Doç. Dr. Ersen Ersoy’un Mahir İz hakkında, Yrd. Doç. Dr. Ö. Kürşad Karacagil’in Ali Fuad Başgil hakkında bilgi vereceği panel 24.02.2016 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültemiz Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda düzenlenecektir.

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 16 Aralık 2015, Çarşamba / 1900 defa okundu.

Etiketler : DPU, Şehir- İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Paneli,

Bu Kategorideki Diğer Haberler