Üniversitemizde Yeni Geliştirilen Radyatör Sistemi

Makine Mühendisliği Bölümü akademisyenlerimizden Doç. Dr. Oğuz Arslan, Doç. Dr. Abdullah Akbulut yeni geliştirdikleri % 80’lere varan enerji tasarrufu sağlayan Radyatör Sistemi hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Uygulamada hacim ısıtması için bilinen ısı transfer sistemleri, radyatör diye tabir edilen içerisinden sıcak suyun dolaştığı ve sahip olduğu ısı enerjisini kanatçık olarak adlandırılan genişletilmiş yüzeyden ısıtılan hacme verirler. Devrede dolaşan su, ısısını kazan ve kombi gibi bir kaynaktan almakta olup 65, 70, 90 oC gibi belirli bir sıcaklığa erişmekte, bir dolaşım pompası vasıtasıyla ısı transfer sistemlerine ulaştırılmakta ve bu ısıyı sıcaklığı 50, 55, 70 oC gibi belirli bir sıcaklığa düşerek ısıtılan hacme vermektedirler. Mevcut radyatör sistemlerinde sıcaklık farkı 10-20 oC dolaylarında olmaktadır. Bu sistemlerde, akışkan sıcaklığının değişimden dolayı ısının transfer edildiği yüzeylerde homojen bir sıcaklık dağılımı olmamakla birlikte, gerekli ısı enerjisinin elde edilmesi veya ikincil akışkana gerekli enerjinin verilmesi için daha fazla enerji kaynağı tüketilmekte, ayrıca sistemlerin çalışması esnasında dolaşım pompası uzun süre devrede kalarak daha fazla enerji tüketimine sahip olmaktadır.

Mevcut proje ile ısı transfer katsayısı artırılarak daha etkin bir ısı transferi sağlanmaktadır. Ayrıca, ısı transfer yüzeylerinde homojen bir sıcaklık dağılımı elde edilmekte ve ısı transferi daha da etkinleştirilmektedir. Yeni geliştirilen radyatör sisteminde ise giriş ve çıkış sıcaklık farkı yaklaşık 2 oC olmaktadır. Bunlara bağlı olarak,  gerekli ısı enersinin karşılanması için daha az enerji kaynak kullanımı ve dolaşım için gerekli pompa enerji tüketiminin azaltılmasıyla birlikte % 80’lere varan bir tasarruf sağlanmaktadır. Sistem, ısı gereksiniminin olduğu tüm uygulama alanlarında kullanılabilmektedir. Uygulama alanlarını kısaca bahsedilecek olunursa;

a)Sera ısıtması

b)Jeotermal kaynaklarında eşanjör üniteleri

c)Havuz ısıtma sistemleri

d) Karayolu-hava limanlarında önemli yerlerde kar-buz çözme sistemleri

e)Petrol taşıma hatlarında petrolün akıcılığının sağlanması için ısıtma sistemi olarak

f) Endüstriyel proses ısı ihtiyaçlarının karşılanmasında ve buhar kazanlarında”

 

ÖRNEK ÖLÇÜM SONUÇLARI

Radyatör Ölçüm Sonuçları

Geleneksel Radyator

Yeni Radyator

Tgiriş (oC)

Tçıkış  (oC)

Tyüzey  (oC)

Tortam  (oC)

Tgiriş (oC)

Tçıkış  (oC)

Tyüzey  (oC)

Tortam  (oC)

65,000

56,000

60,200

35,200

68,900

67,100

54,900

35,000

TOda (oC)

26,5

26,5

Debi

l/m

l/h

l/s

 (kg/s)

l/m

l/h

l/s

 (kg/s)

4,000

240,000

0,067

0,065

4,000

240,000

0,067

0,065

QRadyator (kW)
Radyatörün ortama verdiği ısı

0,532

0,448

Qverilen (kW)
Radyatöre verilen ısı

2,461

0,492

Radyatör verimliliği

21,61%

91,06%

Tasarruf

76,27%

 

             

 

Açıklamalar

             

 

TOda  (oC)

Oda Sıcaklığı

     

 

Tgiriş (oC)

Radyatöre giren ısıtma suyu sıcaklığı

     

 

Tçıkış (oC)

Radyatörden çıkan ısıtma suyu sıcaklığı

     

 

Tyüzey  (oC)

Radyatör yüzey sıcaklığı

     

 

Tortam  (oC)

Radyatöre yakın ortam sıcaklığı

 

 

 

 

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 30 Kasım 2015, Pazartesi / 3308 defa okundu.

Etiketler : Yeni Geliştirilen Radyatör Sistemi, Doç. Dr. Oğuz Arslan, Doç. Dr. Abdullah Akbulut,

Bu Kategorideki Diğer Haberler