Sultan Güçlü’den Duygusal Zeka Üzerine Önemli Bir Çalışma

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin 50. Kuruluş yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak düzenlenen “The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges ICEFIC 2015” başlıklı uluslararası kongreye Üniversitemiz Kütahya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sultan Güçlü, “Effects of Students’ Adult Training Activities on their Emotional Intelligence and Academic Motivation” isimli çalışması ile katıldı.

Kırsal kesimde yaşayan kadınlara verilen eğitim hizmetlerinin, eğitimleri veren öğrencilerin duygusal zeka ve akademik motivasyon düzeylerine etkisinin betimlenmeye çalışıldığı çalışmada öğrencilerin eğitimlere çıkmadan önce duygusal zeka ve akademik motivasyon düzeyleri ölçülmüş, eğitimlerin tamamlanmasından 15 gün sonra aynı ölçekler tekrar uygulanmış ve aralarındaki fark istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir. Öğrencilerin eğitimlere çıkmadan önce duygusal zeka puan ortalamaları 134,95±18,22 iken, eğitimlerden sonraki puan ortalamaları 144,55±20,01’e yükselmiştir. Akademik motivasyon ölçeğinin ise motivasyonsuzluk alt boyutunda bir düşüş gözlenirken, içsel motivasyon ve dışsal motivasyon alt boyutlarında bir artış meydana gelmiştir (p<.05).

Güçlü, çalışmasında yetişkin eğitiminin önemi üzerinde durmuş, yetişkin eğitiminin gelişmeyi hedefleyen tüm çağdaş toplumlar için gerekli etkinlikler olduğunu ve ayrıca bu tür faaliyetlerin topluma yararlarının yanı sıra öğrencilere de pek çok faydalarının olduğunu belirtti.

Üniversite eğitimini tamamlayarak iş yaşamına geçiş yapacak olan öğrencilerin istedikleri işlere girebilmek, iş yaşamındaki problemlerle başa çıkabilmek ve diğer çalışanlarla uyum içerisinde çalışabilmek için sahip olması gereken özel becerilerinden birisinin de duygusal zeka becerisi olduğu, öğrencilere verilecek duygusal zeka eğitimleriyle öğrencilerdeki duygusal beceri eksikliklerinin giderilebileceği ve üniversitelerde toplumsal duyarlılık ve farkındalığı artırıcı, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerileri ile sosyal sorumluluk bilincini ve öz güveni geliştirmeyi ve desteklemeyi hedefleyen yetişkin eğitimi programlarının düzenlenmesi gerektiği çalışmada vurgulandı.

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 20 Mayıs 2015, Çarşamba / 1624 defa okundu.

Etiketler : DPU, yrd. doç. dr. sultan güçlü,

Bu Kategorideki Diğer Haberler