AGGRES 2016 Sempozyumu

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası iş birliği ile AGGRES 2016 Sempozyumu (8. Kırmataş Sempozyumu) düzenlendi. Amacının ülkemizde çok çeşitli sektörlerde kullanılmakta olan kırma taşların (agregaların) kullanıcıya tanıtılması, verimliliklerinin ve ekonomiye katkılarının araştırılması, bu alandaki teknik ve bilimsel gelişmelerin geniş kitlelere aktarılması, araştırmacı, işletmeci, firma temsilcisi ve yönetici çevrelerinin aynı platformda buluşturarak yakın bir iletişim sağlaması olarak belirlenen sempozyum açılışına Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Mühendislik Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Osman Şan, Mühendislik Fakültemiz öğretim üyeleri, sempozyum delegeleri ve öğrencilerimiz katıldı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Şensöğüt şunları söyledi: “Sanayileşme, nüfus artışı ve daha kaliteli yaşama olan talebe paralel olarak ortaya çıkan kentleşme süreci, tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de agrega üretimindeki artışın ana nedeni olmuştur. özellikle altyapı eksikliği, kentsel dönüşüm nitelikli mühendislik yapılarının temel girdisi olan kırmataş madencilik sektörünün özel ve önemli bir işkolu haline gelmiştir. Diğer taraftan ülkemizin içinde bulunduğu depremsellik olgusu, özellikle büyükşehirlerde giderek artan çok katlı yapılaşmada kullanılan betonun üretimi, sadece nitelik ve nicelik yönünden değil agreganın aynı zamanda ekonomik olarak üretimini de beraberinde getirmiştir.”

Altyapı ve üstyapı yatırımlarının yoğunlaştığı dönemlerde asfalt, sıva, dolgu, filtrasyon, stabilizasyon ve beton üretimi amacıyla batı ülkelerinde yılda tüketilen agrega miktarının 3-8m3/kişi seviyesine ulaştığı bilinmektedir diyen Prof. Dr. Cem Şensöğüt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Konuya bu açıdan bakıldığında, ülkemiz için gelecekte bugünkü boyutundan çok daha ciddi bir kırmataş madenciliğinden söz edebiliriz.

Kitaptaki bildiriler kırmataş hammadde kaynakları ve mühendislik özellikleri, kırmataş ocaklarının kazı ve teknolojisi, delme-patlatma tasarımı ve uygulaması, hammadde hazırlamave hammadde kaynakları, aram, planlama ve fizibilite, iş sağlığı ve güvenliği, kırmataş ocak işletmeciliğinin çevresel etkileri ve sürdürülebilirlikleri ve diğer ilgili konular olmak üzere 11 ana başlık altında toplandı. Geçmiş yıllarda ortalama 40 bildirinin yer almış olduğu sempozyum, yaklaşık %50 daha fazla katılımla bu yıl 62 bildiriye ulaşmış ve bu bildiriler 3 farklı ülkedeki araştırmacılar tarafından hazırlandı.

AGGRES 2016 Sempozyumu’nun başarılı geçmesine katkı sağlayan başta Rektörlüğümüze, tüm kurum ve kuruluşlara, sempozyum yürütme kuruluna, Türkiye, İngiltere, ABD, Ukrayna, Pakistan, İran, Polonya ve Avustralyalı bilim insanlarından oluşan bilimsel kurula, oturum başkanlarına, bildiri yazarlarına ve oturumlarda yer alan tüm delegelere katkılarından dolayı teşekkür eder, sempozyumun tüm taraflara fayda sağlamasını temenni ederim." 

Ülkemiz içinde bulunduğu coğrafyada birçok sorunla mücadele etmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminin sonuçları demokrasinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi diyerek sözlerine başlayan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ülkelerin gelişmesinde doğal kaynakların kullanımı önemlidir. Bunun için ciddi maden politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Etik madencilik kurallarıyla sağlıklı işletmeler madencilik yapılmalıdır. İşçi sağlığına ve güvenliği sürekli geliştirilmelidir. Çevresel sorunlara önem verilmeli ve sorunlar çözülmelidir.

Rezervler maksimum fayda ile çalıştırılmalıdır. Üretim odaklı çalışmadan ziyade sosyal, güvenlik, çevresel etkenler göz önünde bulundurulmadır. Planlama aşamaları bütünlük içinde yapılmalıdır. Ülkemiz bilimsel planlamaya daha fazla ağırlık vermelidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri kırmataşın vazgeçilmezliğini arttırmaktadır. Bilim ve teknoloji hayata sokan mühendislerimiz ekolojik dengeyi araştırarak çevreci çalışmalara imza atmalılar.

Kırmataş sektörü ülkemizde katma değer sağlamaktadır. Odalarımızın bir çalışması da bilimsel toplantılar düzenlemektir. Bunlardan bir tanesi de 8. Kırmataş Sempozyumu’dur. Bu sempozyum ile kırmataş sektörünü masaya yatıracağız. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz."

Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu sempozyumların ilk 7’si ulusal bazda düzenlenmiş, bu yıl ilk kez uluslararası boyut kazanmıştır. Uluslararası olması, burada konuşulan, tartışılan konuların ülkemizin dışına taşması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Kütahya Sanatın, kültürün, tarihin olduğu kadar, yer altı zenginlikleriyle bilinen bir şehirdir. Başta bor olmak üzere, metalik maddeler ve kömürler gibi zenginliklere sahiptir. Sempozyumun başlığı olan Kırmataş gibi endüstriyel hammaddeler konusunda da hem rezerv hem kalite bakımından önemli bir yere sahiptir.”

Kütahya bir maden şehridir ve tüm zenginlikleriyle bilimsel çalışmalara bakir durumdadır diyen Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu yıl, yoğun çalışmalar sonunda Üniversitemizin öncelikli alanlarını belirledik. Belirlediğimiz 4 öncelikli alanlardan biri ‘Yeraltı Kaynakları Bor ve Madenciliktir’tir. Kurumsal olarak bu alana yatırım yapma yönünde kararımız vardır. İtici bir güç olarak yeni kaynakların bulunması, kaynakların endüstriyel ürünlere, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi yönündeki çalışmaların artacağını umuyorum.

Üniversitemizin en eski ve en güçlü akademik kadrosuna sahip bölümü Maden Mühendisliği’dir. Tecrübelerimiz, akademik birikimimiz, güçlü laboratuvar olanaklarımızla yakın gelecekte hatırı sayılı bir üniversite olacağımızdan eminim. Bunun ilk işaretini bu yıl Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi ilk 50 üniversitesinde yer alarak gösterdik. Başta maden olmak üzere, jeoloji, inşaat ve malzeme gibi bilim dallarından bilim insanlarını bir araya getiren AGGRES 2016 Sempozyumu’nun düzenlenmesinde katkısı olan tüm kuruluşlara, sempozyum yürütme kuruluna, oturum başkanlarına, bildirileriyle karılan bilim insanlarına ve katılımcılara teşekkür ederim."    

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 13 Ekim 2016, Perşembe / 2107 defa okundu.

Etiketler : DPU, AGGRES 2016 Sempozyumu,

Bu Kategorideki Diğer Haberler