Dünya İnsan Hakları Paneli Düzenlendi

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Üniversitemizde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi ortaklığında bir panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Kamu Yönetimi Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Özgür Önder’in yürüttüğü panele, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kelebek, İ.İ.B.F. Kamu Yönetim Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Selami Erdoğan ve Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanımız Dr. Nizamettin Aydın katıldı.  

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kelebek “İslam Hukukunda İnsan Hakları” başlıklı konuşmasında 13 asır önce veda hutbesiyle tüm insanlığın hayat ve mülkiyet hakkının tanındığı ve teminat altına alındığını dolayısıyla günümüzde insan hakları ihlallerinin ancak bu belgenin doğru okunup yorumlanmasıyla aşılabileceğini ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Selami Erdoğan, “Türk Anayasalarında İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi” başlıklı sunumunda, Osmanlı-Türk Anayasal sistemlerinde insan haklarının gelişimi ve dönüşümü ile bu gelişim ve dönüşümü etkileyen faktörlerin neler olduğunu ortaya koydu. Dr. Nizamettin Aydın ise, “Günümüz İnsan Hakları Bildirilerinde Temel Hak ve Hürriyetler”  ekseninde yaptığı konuşmasında, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinde düzenlenen temel hak ve hürriyetler ile hak ve hürriyetler için öngörülen denetim mekanizmalarının neler olduğunu açıkladı.

Panel, dinleyicilerin panelistlere yönelttikleri sorular ve panelistlerin cevaplamasıyla sona erdi.

Haberi Paylaş

Basın Yayın Halkla İlişkiler - 18 Aralık 2015, Cuma / 1532 defa okundu.

Etiketler : DPU, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ,

Bu Kategorideki Diğer Haberler